14 mẫu văn bản trong thủ tục hưởng bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp

Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm bệnh nghề nghiệp.

14 mẫu văn bản trong thủ tục hưởng bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, 88/2020/NĐ-CP

14 mẫu văn bản trong thủ tục hưởng bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp (Hình minh họa)

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP là 14 mẫu các văn bản thực hiện hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cụ thể:

: 14 mẫu văn bản trong thủ tục hưởng bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp

- Mẫu số 01: Đơn đề nghị về việc hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

- Mẫu số 02:  Đơn đề nghị về việc hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp

- Mẫu số 03:  Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

- Mẫu số 04:  Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

- Mẫu số 05:  Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp

- Mẫu số 06:  Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp

- Mẫu số 07:  Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

- Mẫu số 08:  Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

- Mẫu số 09:  Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

- Mẫu số 10:  Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

- Mẫu số 11:  Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

- Mẫu số 12:  Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

- Mẫu số 13:  Kế hoạch kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Mẫu số 14:  Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chi tiết xem tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/9/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

710

Văn bản liên quan