166 văn bản luật về Thuế dành cho dân kế toán áp dụng năm 2018

166 văn bản luật về Thuế dành cho dân kế toán áp dụng năm 2018
Duy Thịnh

Để thuận tiện cho công việc của Quý thành viên, Thư ký xin chia sẻ danh mục 166 văn bản luật mới nhất về lĩnh vực Thuế được áp dụng trong năm 2018.

 

 166 VĂN BẢN LUẬT DÀNH CHO DÂN KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG NĂM 2018

Trong đó bao gồm:

  • 19 Luật;

  • 45 Nghị định;

  • 69 Thông tư;

  • 3 Thông tư liên tịch;

  • 3 Nghị quyết;

  • 13 Quyết định;

  • 14 Công văn.

Gởi câu hỏi

2,084