57 Luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết có hiệu lực từ 01/7/2020

THƯ KÝ LUẬT xin trân trọng giới thiệu tới Quý thành viên, Quý bạn đọc tất cả Luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết, Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 tại bảng dưới đây.

 File word tổng hợp 57 Luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết có hiệu lực từ 01/7/2020

LUẬT

 1. Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019

 2. Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

 3. Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019

 4. Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019

 5. Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

 6. Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

 7. Luật Dân quân tự vệ 2019

 8. Luật Thư viện 2019

 9. Luật giáo dục 2019

 10. Luật quản lý thuế 2019

 11. Luật Kiến trúc 2019

 12. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

NGHỊ ĐỊNH

 1. Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

 2. Nghị định 53/2020/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 3. Nghị định 26/2020/NĐ-CP ban hành hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

NGHỊ QUYẾT

 1. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

 2. Nghị quyết 80/NQ-CP 2020 miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc

 3. Nghị quyết 79/NQ-CP 2020 danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh

 4. Nghị quyết 94/2019/QH14 xóa nợ tiền phạt chậm nộp với người nộp thuế không còn khả năng nộp

THÔNG TƯ

 1. Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

 2. Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

 3. Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo lĩnh vực kế toán kiểm toán độc lập

 4. Thông tư 40/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán kiểm toán

 5. Thông tư 11/2020/TT-BTTTT sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

 6. Thông tư 57/2020/TT-BQP công tác thi đua khen thưởng về Dân quân tự vệ

 7. Thông tư 58/2020/TT-BQP chế độ báo cáo định kỳ

 8. Thông tư 10/2020/TT-BGTVT đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý đường thủy nội địa

 9. Thông tư 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT công bố hợp quy

 10. Thông tư 6/2020/TT-BYT hệ thống chỉ tiêu thống kê dược mỹ phẩm

 11. Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC sử dụng phí sở hữu công nghiệp

 12. Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư quản lý sử dụng phí sử dụng mã số viễn thông

 13. Thông tư 38/2020/TT-BCA công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân

 14. Thông tư 01/2020/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật An toàn cháy cho nhà và công trình

 15. Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT giáo dục quốc phòng an ninh trong cơ sở giáo dục đại học

 16. Thông tư 24/2020/TT-BCA biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

 17. Thông tư 29/2020/TT-BQP mối quan hệ ban chỉ huy quân sự xã và Dân quân tự vệ

 18. Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

 19. Thông tư 03/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

 20. Thông tư 19/2020/TT-BCA thực hiện dân chủ trong quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

 21. Thông tư 92/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa mang theo xuất cảnh

 22. Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật báo hiệu đường bộ

 23. Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật về Quy hoạch xây dựng

 24. Thông tư 21/2019/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nhà chung cư

 25. Thông tư 19/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

 26.  Thông tư 20/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

 27. Thông tư 18/2019/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật định dạng dữ liệu hệ thống thông tin một cửa

 28. Thông tư 38/2019/TT-BCT Quy chuẩn quốc gia an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ trong mỏ hầm lò

 29. Thông tư 14/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin

 30. Thông tư 32/2019/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật an toàn trong sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

 31. Thông tư 41/2019/TT-BGTVT sửa đổi biểu mẫu giấy chứng nhận sổ an toàn kỹ thuật cho tàu biển

 32. Thông tư 10/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối

QUYẾT ĐỊNH

 1. Quyết định 872/QĐ-TTg 2020 Danh mục bí mật mức độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 2. Quyết định 808/QĐ-TTg 2020 Danh mục bí mật của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 3. Quyết định 809/QĐ-TTg 2020 Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

 4. Quyết định 774/QĐ-TTg 2020 danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực khiếu nại phòng chống tham nhũng

 5. Quyết định 941/QĐ-BTTTT 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực viễn thông

 6. Quyết định 16/2020/QĐ-TTg về Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

Lê Hải  

Gởi câu hỏi

4,053