Bảng lương, phụ cấp trong Quân đội và Công an năm 2017

09:00, 11/04/2017

Theo Nghị quyết 27/2016/QH14 thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017. Do đó, mức lương, phụ cấp đối với người làm trong quân đội nhân dân và công an nhân dân cũng có sự thay đổi. Sau đây, Thư Ký Luật xin giới thiệu bảng lương, phụ cấp trong quân đội, công an năm 2017.

 

 

Mức lương, phụ cấp và trợ cấp từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Theo Thông tư 77/2016/TT-BQP hướng dẫn tính mức lương, phụ cấp (PC) và trợ cấp như sau:

 • Đối với mức lương và mức phụ cấp quân hàm
  • Mức lương = Mức lương cơ sở 1.210.000đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng;
  • Mức PC quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu = Mức lương cơ sở 1.210.000đồng/tháng x Hệ số PC quân hàm hiện hưởng;
  • Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = Mức lương cơ sở 1.210.000đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).
 • Đối với mức PC lương:
  • Các Khoản PC tính theo mức lương cơ sở:
   • Người hưởng lương: Mức PC = Mức lương cơ sở 1.210.000đồng/tháng x Hệ số PC được hưởng ;
   • Hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu: Mức PC = Mức PC quân hàm binh nhì, tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x Hệ số PC được hưởng.
  • ​Các Khoản PC tính theo tỷ lệ %:
   • Người hưởng lương: Mức PC = (Mức lương thực hiện  từ 01/5/2016 + Mức PC chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 01/5/2016 + Mức PC thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/5/2016) x Tỷ lệ % PC được hưởng;
   • Hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu: Mức PC = Mức PC quân hàm hiện hưởng, cộng PC chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x Tỷ lệ % PC được hưởng.
 • ​Đối với các Khoản trợ cấp theo mức lương cơ sở: Mức trợ cấp = Mức lương cơ sở 1.210.000đồng/tháng x Số tháng được hưởng trợ cấp.

Mức lương, phụ cấp và trợ cấp từ ngày 01/07/2017 đến ngày 31/12/2017

Hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể mức mức lương, phụ cấp và trợ cấp từ ngày 01/07/2017. Tuy nhiên có thể dựa theo cách tính quy định tại Thông tư 77 để xác định mức lương từ ngày 01/7/2017.

Căn cứ vào các văn bản sau, Thư Ký Luật xin cập nhật bảng lương, bảng phụ cấp trong Quân đội và Công an năm 2017

Các bảng lương, phụ cấp gồm:

 • Bảng lương cấp bậc quân hàm
 • Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân.
 • Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.
 • Phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dân.
 • Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

 

Lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàn cơ yếu

Đơn vị tính: Đồng

STT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương thực hiện từ 01/01/2017 – 30/6/2017

Mức lương thực hiện từ 01/7/2017 – 31/12/2017

1

Đại tướng

10,40

12,584,000

13,520,000

2

Thượng tướng

9,80

11,858,000

12,740,000

3

Trung tướng

9,20

11,132,000

11,960,000

4

Thiếu tướng

8,60

10,406,000

11,180,000

5

Đại tá

8,00

9,680,000

10,400,000

6

Thượng tá

7,30

8,833,000

9,490,000

7

Trung tá

6,60

7,986,000

8,580,000

8

Thiếu tá

6,00

7,260,000

7,800,000

9

Đại úy

5,40

6,534,000

7,020,000

10

Thượng úy

5,00

6,050,000

6,500,000

11

Trung úy

4,60

5,566,000

5,980,000

12

Thiếu úy

4,20

5,082,000

5,460,000

13

Thượng sĩ

3,80

4,598,000

4,940,000

14

Trung sĩ

3,50

4,235,000

4,550,000

15

Hạ sĩ

3,20

3,872,000

4,160,000

 
 

Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân

Đơn vị: Đồng

 

STT

Cấp bậc quân hàm

Nâng lương lần 1

Nâng lương lần 2

1

Đại tá

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01 - 30/6/2017

Mức lương từ 01/07 - 31/12/2017

 

8,40

10,164,000

10,920,000

 

8,60

10,406,000

11,180,000

2

Thượng tá

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01 - 30/6/2017

Mức lương từ 01/07 - 31/12/2017

 

7,70

9,317,000

10,010,000

 

8,10

9,801,000

10,530,000

3

Trung tá

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01 - 30/6/2017

Mức lương từ 01/07 - 31/12/2017

 

7,00

8,470,000

9,100,000

 

7,40

8,954,000

9,620,000

4

Thiếu tá

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01 - 30/6/2017

Mức lương từ 01/07 - 31/12/2017

 

6,40

7,744,000.0

8,320,000.0

 

6,80

8,228,000.0

8,840,000.0

5

Đại úy

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01 - 30/6/2017

Mức lương từ 01/07 - 31/12/2017

 

5,80

7,018,000

7,540,000

 

6,20

7,502,000

8,060,000

6

Thượng úy

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01 - 30/6/2017

Mức lương từ 01/07 - 31/12/2017

 

5,35

6,473,500.0

6,955,000.0

 

5,70

6,897,000.0

7,410,000.0

Bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng

STT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số nâng lương (1 lần)

1

Đại tướng

11,00

2

Thượng tướng

10.4

3

Trung tướng

9.8

4

Thiếu tướng

9.2

 
 
Phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân
Đơn vị: Đồng 
 

STT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số

Mức phụ cấp từ 01/01/2017 - 30/06/2017

Mức phụ cấp từ 01/7/2017 - 31/12/2017

1

Thượng sĩ

0.70

847,000

910,000

2

Trung sĩ

0.60

726,000

780,000

3

Hạ sĩ

0.50

605,000

650,000

4

Binh nhất

0.45

544,500

585,000

5

Binh nhì

0.40

484,000

520,000

 
 
Phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dân
 
Đơn vị: Đồng
 
 

STT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số

Từ 01/01/2017 - 30/6/2017

Từ 01/7/2017 - 31/12/2017

1

Tùy bố trí nhân sự để xếp lương và phụ cấp cho phù hợp. Trường hợp xếp lương theo cấp hàm sĩ quan thì hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng 1,50.

2

Tổng tham mưu trưởng

1,40

1,694,000

1,820,000

3

Tư lệnh quân khu

1,25

1,512,500

1,625,000

4

Tư lệnh quân đoàn

1,10

1,331,000

1,430,000

5

Phó tư lệnh quân đoàn

1,00

1,210,000

1,300,000

6

Sư đoàn trưởng

0,90

1,089,000

1,170,000

7

Lữ đoàn trưởng

0,80

968,000

1,040,000

8

Trung đoàn trưởng

0,70

847,000

910,000

9

Phó trung đoàn trưởng

0,60

726,000

780,000

10

Tiểu đoàn trưởng

0,50

605,000

650,000

11

Phó tiểu đoàn trưởng

0,40

484,000

520,000

12

Đại đội trưởng

0,30

363,000

390,000

13

Phó đại đội trưởng

0,25

302,500

325,000

14

Trung đội trưởng

0,20

242,000

260,000

 
 
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân
 
Đơn vị: Đồng
 

Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp

Bậc

Nhóm 1

Nhóm 2

Hệ số lương

Từ 01/01 - 30/6/2017

Từ 01/7 - 31/12/2017

Hệ số lương

Từ 01/01 - 30/6/2017

Từ 01/7 - 31/12/2017

Bậc 1

3.85

4,658,500

5,005,000

3.65

4,416,500

4,745,000

Bậc 2

4.2

5,082,000

5,460,000

4.0

4,840,000

5,200,000

Bậc 3

4.55

5,505,500

5,915,000

4.35

5,263,500

5,655,000

Bậc 4

4.9

5,929,000

6,370,000

4.7

5,687,000

6,110,000

Bậc 5

5.25

6,352,500

6,825,000

5.05

6,110,500

6,565,000

Bậc 6

5.6

6,776,000

7,280,000

5.4

6,534,000

7,020,000

Bậc 7

5.95

7,199,500

7,735,000

5.75

6,957,500

7,475,000

Bậc 8

6.3

7,623,000

8,190,000

6.1

7,381,000

7,930,000

Bậc 9

6.65

8,046,500

8,645,000

6.45

7,804,500

8,385,000

Bậc 10

6.7

8,046,500

8,645,000

6.8

8,228,000

8,840,000

Bậc 11

7.35

8,893,500

9,555,000

7.15

8,651,500

9,295,000

Bậc 12

7.7

9,317,000

10,010,000

7.5

9,075,000

9,750,000

 

Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp

Bậc

Nhóm 1

Nhóm 2

Hệ số lương

Từ 01/01 - 30/6/2017

Từ 01/7 - 31/12/2017

Hệ số lương

Từ 01/01 - 30/6/2017

Từ 01/7 - 31/12/2017

Bậc 1

3.5

4,235,000

4,550,000

3.2

3,872,000

4,160,000

Bậc 2

3.8

4,598,000

4,940,000

3.5

4,235,000

4,550,000

Bậc 3

4.1

4,961,000

5,330,000

3.8

4,598,000

4,940,000

Bậc 4

4.4

5,324,000

5,720,000

4.1

4,961,000

5,330,000

Bậc 5

4.7

5,687,000

6,110,000

4.4

5,324,000

5,720,000

Bậc 6

5.0

6,050,000

6,500,000

4.7

5,687,000

6,110,000

Bậc 7

5.3

6,413,000

6,890,000

5.0

6,050,000

6,500,000

Bậc 8

5.6

6,776,000

7,280,000

5.3

6,413,000

6,890,000

Bậc 9

5.9

7,139,000

7,670,000

5.6

6,776,000

7,280,000

Bậc 10

6.2

7,502,000

8,060,000

5.9

7,139,000

7,670,000

 

Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp

Bậc

Nhóm 1

Nhóm 2

Hệ số lương

Từ 01/01 - 30/6/2017

Từ 01/7 - 31/12/2017

Hệ số lương

Từ 01/01 - 30/6/2017

Từ 01/7 - 31/12/2017

Bậc 1

3.2

  3,872,000  

  4,160,000  

2.95

  3,569,500  

  3,835,000  

Bậc 2

3.45

  4,174,500  

  4,485,000  

3.2

  3,872,000  

  4,160,000  

Bậc 3

3.7

  4,477,000  

  4,810,000  

3.45

  4,174,500  

  4,485,000  

Bậc 4

3.95

  4,779,500  

  5,135,000  

3.7

  4,477,000  

  4,810,000  

Bậc 5

4.2

  5,082,000  

  5,460,000  

3.95

  4,779,500  

  5,135,000  

Bậc 6

4.45

  5,384,500  

  5,785,000  

4.2

  5,082,000  

  5,460,000  

Bậc 7

4.7

  5,687,000  

  6,110,000  

4.45

  5,384,500  

  5,785,000  

Bậc 8

4.95

  5,989,500  

  6,435,000  

4.7

  5,687,000  

  6,110,000  

Bậc 9

5.2

  6,292,000  

  6,760,000  

4.95

  5,989,500  

  6,435,000  

Bậc 10

5.45

  6,594,500  

  7,085,000  

5.2

  6,292,000  

  6,760,000  

 
Ý kiến bạn đọc ()

Tôi đang đại úy. 5.0 năm nay tôi chuyển nhóm từ trung cấp lên cao cấp thì được có bao nhiêu và khi nào lên được thiếu tá

(Phan đức chung ) - 27/04/2018   Trả lời

Xin hỏi tôi đang làm hợp đồng hệ số lương của tôi là 1,36 được hưởng thu hút 70% phụ cấp khu vực 0,5, phụ cấp an ninh quốc phòng 30%. Vậy lương của tôi là bao nhiêu?

(trang thi dua) - 09/04/2018   Trả lời

Em lên thiếu úy năm 2015 với hệ số lương 3,95 lái xe khi nào em lên trung úy?

(Nguyễn van cau) - 15/03/2018   Trả lời

Cho tôi hỏi. T thiếu uý chuyên nghiệp trung cấp và 25% đôc hại nữa thì tổng được bao nhiêu???

(Triều) - 12/02/2018   Trả lời

Tôi đang đeo quân hàm thiếu úy hưởng lương trung cấp nhóm 1 vậy thì thời gian nâng lương và nâng quân hàm là bao lâu, tôi đang công tác tại lực lượng biên phòng

(Hoàng Văn Sơn ) - 07/02/2018   Trả lời

Tôi đã tốt nghiệp đại học, hiện nay tôi đang làm phó chỉ huy trưởng quân sự xã, vậy cho tôi hỏi tôi có được hưởng mức lương đại học không?

(Tran van toan) - 01/02/2018   Trả lời

Con trai tôi được cử đi học trường cao đẳng nghề quân đội vào tháng 9 vừa qua. Tháng 2 này cháu sẽ bước sang tháng thứ 25 trong quân đội, Vậy xin hỏi cháu có được hưởng phụ cấp vượt khung không ?

(Le thanh ha) - 22/12/2017   Trả lời

cho tôi hỏi, tôi làm cho công ty của quân đội từ tháng 9/2004(ký hợp đồng dài hạn, là tháng bắt đầu đóng bảo hiểm), đến năm 2014 tôi được chuyển sang công nhân viên quốc phòng, năm 2017 tôi đang ở bậc 6/12 (trung cấp) hệ số 2,75 . năm 2017 tôi được chuyển quân nhân chuyên nghiệp thì tôi được cấp gì??? cách tính như thế nào

(Hà Dung) - 19/12/2017   Trả lời

Cho em hỏi em anh em đang hưởng bậc Trung úy là 4.6..vậy anh em học đại học xong có được tăng nữa ko ạ hay chỉ tính theo hàm

(Huỳnh Thị Hồng Xuân) - 18/12/2017   Trả lời

Bạn xem thông tư 170/2016 của bộ quốc phòng nhé

(Nguyễn Phi Long) - 18/12/2017   Trả lời

ck tôi là QNCN thuộc cán bộ quản lý,cấp hàm thiếu tá thì mức lương hưởng bn ạ,đi lính năm 1996 xin cảm ơn

(xuân hoa) - 11/12/2017   Trả lời

Quân nhân CN cao cấp 12 bậc vậy mỗi bậc tương ứng là quân hàm gi vậy bạn thời gian nâng bậc la bao nhiêu

(Trần dinh) - 14/11/2017   Trả lời

Tôi cấp bậc trung úy_ hệ số lương 4.6 vào Ngành cand 1/7/2009 nếu nghỉ việc tôi được hưởng tiền trợ cấp bao nhiêu

(Hoang Anh Tuấn) - 01/11/2017   Trả lời

Cho e hỏi bản lương thì như thế nhưng sao thực tế khác xa vậy. E lính nghĩa vụ hiện tại là hạ sĩ mà lương có 2,5tr còn ở trong luật là 4.160.000 đ

(Thật) - 16/10/2017   Trả lời

chiến sĩ nghĩa vụ chỉ hưởng phụ cấp thôi bạn à. hạ sĩ được 605 thôi bạn. và được hưởng thêm các khoản sinh hoạt phí với tiền ăn thì mới được 2,5tr bạn à

(dương minh tuan) - 30/10/2017   Trả lời

tai sao luật thì ra nhu thế nhưng giữa công an và b đội có sự khác biệt như: trung cấp cấp cũng được hưởng lương như lương đại hoc ? chứng tỏ qdndvn làm nghiêm hơn công an hay là công an tính sai?

(nghia) - 16/10/2017   Trả lời

Tôi nhập ngũ tháng 2/93 khi nào tôi đủ điều kiện nghỉ hưu, lương hưu nhận được ?

(Nguyễn mạnh hoà) - 13/10/2017   Trả lời

toi nhap ngu thang 2/1994 neu 2019 toi nghi huu thi luong huu hang thang se la bao nhieu?

(vu cong ly) - 08/10/2017   Trả lời

tôi là sĩ quan dự bị, nhận lệnh gọi tập huấn 15 ngày nhưng chỉ học tập 11 ngày, hiện cấp bậc của tôi là trung úy, vậy tôi được tính lương như thế nào, xin cảm ơn

(Đặng văn tuấn) - 05/10/2017   Trả lời

Tôi hiên tại la SQDB cấp bậc thiếu úy. Chức vụ bt tôi đi học tư ngay 2/10 - 31/10 thì nhận đc bao nhiêu tiền

(Hoangtanthan) - 04/10/2017   Trả lời

Cho mình hỏi với. Chồng mình là bồ đội chuyên nghiệp cấp bậc là Trung úy thì lương giờ là bao nhiêu ạ ?

(Lê Thị Hương) - 21/09/2017   Trả lời

(Lê Thị Hương) Còn tùy theo bạn nhé Chồng bạn là QNCN cao cấp hay trung cấp, sơ cấp. Nếu trung cấp thì mức lương 5.720.000 đ, sơ cấp 5.460.000 đ Cao cấp 5.460.000 đ. Đấy lương cao ngất nhé.

(bien) - 13/11/2017   Trả lời

Đủ nuôi vợ thôi

(Tuấn) - 02/11/2017   Trả lời

(Lê Thị Hương) có
Thâm niên chưa bạn.neu chua co thi hơn 6,200,000d/thang, chưa trừ tiền ăn

(hoàng nam) - 12/10/2017   Trả lời

tôi là sĩ quan dự bị, nhận lệnh gọi tập huấn 15 ngày nhưng chỉ học tập 11 ngày, hiện cấp bậc của tôi là trung úy, vậy tôi được tính lương như thế nào, xin cảm ơn

(Nguyen thanh phuoc em) - 15/09/2017   Trả lời

(Nguyen thanh phuoc em) bạn là 2/ thì tính theo mức lương he số là 4.6x mức lương hiện hưởng 1300 x 11 ngày tham gia huấn luyện thực tế ban. nếu lệnh ko thay đổi huấn luyện tại đơn vị thực tế chi trả. về địa phương bạn được BCHQS cấp tiền hỗ trợ cho gia đình là hệ số 0,1x1300.000.x 11 ngày bạn nha

(minhtien) - 16/11/2017   Trả lời

Đây chỉ là lương cơ bản thôi. Thêm thâm niên mỗi năm 1% + khu vực 3%+ phụ cấp thêm tuỳ theo đội công tác từ 10-25% + tiền binh chủng + công tác phí + nếu làm ở cơ động còn có tăng ca 750 và ăn thêm. Làm ở biên giới thêm 70% lương nữa. Tính hết ra k hề nhỏ nhé

(Hoàng Nam) - 12/09/2017   Trả lời

(Hoàng Nam) biên giới là làm ở cơ quan công an của tỉnh biên giới như cao bằng, lạng sơn thì được ạ?? Được từ lúc làm việc đến lúc nghỉ hưu luôn ạ???

(Tường vy) - 15/11/2017   Trả lời

Tôi hiện là CSNV trong CAND vừa trúng tuyển đi học. Vậy khi đi học mức phụ cấp tôi được nhận là bao nhiêu??? Tks!

(Lê Văn Quý) - 19/08/2017   Trả lời

Cho em hỏi. Cấp bậc đại úy, sỹ quan thì lương+phụ cấp+thâm niên là tổng được bao nhiêu ạ? Thanks

(Dung) - 09/12/2017   Trả lời

(Lê Văn Quý) Nếu bạn đi tháng 9.2014 thì là cán bộ đi học hệ số 3.8 nha
Còn bạn đi đợt 2.2015 thì là học viên, hưởng phụ cấp 0.7 nha

(Vĩ Kiệt) - 25/08/2017   Trả lời

cho em hỏi lao động hợp đồng ko xác định thời hạn trong công an nhân dân có dc hưởng lương theo bằng học ko ạ? hay là có bằng cũng như ko có bằng ạ . Cụ thể là cấp dưỡng trong cand. bằng cao đẳng chế biến món ăn.

(hữu thanh) - 19/08/2017   Trả lời

E co nguoi e dang di nghia vụ 2 năm ma la teiu đội truong...tinh di hoc si quan du bị nua..vay luc ra truong duoc bao nhieu vay a

(Do quoc nam) - 18/08/2017   Trả lời

nghe noi luong cong an nhieu lam ,gio nhin vao moi thay nhieu ghe

( nguyenthanhnam) - 17/08/2017   Trả lời

Sau khi chuyển từ CNV QP sang QNCN thì có đươcj hưởng thâm niên suốt cả thời gian không?

(lê hoàng) - 13/08/2017   Trả lời

mỗi nhiệm vụ có 1 ý nghĩa riêng. bậc QNCN hiện nay như thế là phù hợp. chỉ cần thêm tiền chức vụ tương đương sĩ quan là được. vì hiện nay chuyên nghiệp đủ tuổi không vi pham kỷ luật khi về hưu đều thiếu tá, trung tá nâng lương cả. còn đối với sĩ quan không có chức danh có khi về hưu chỉ đại úy hoặc thiếu tá thôi. nếu muốn cao các bạn đi học sĩ quan

(tong giang) - 12/10/2017   Trả lời

Cho em hỏi đối với quân nhân chuyên nghiệp là lái xe đặc chủng hạng fc thì có được xét hưởng lương trung cấp hay không

(Nguyễn anh ngọc) - 02/08/2017   Trả lời

(Nguyễn anh ngọc) ko được bạn ạ. Kể cả fd hay e cũng vẫn là sơ cấp thôi nhé. Vì lái xe ko có mức lương trung cấp

(Hiếu Ares) - 15/08/2017   Trả lời

may anh nhu zay la duoc roi ,như công an xã tụi tôi 1 thang co may tram ngan ,làm sau mà sống

(nguyen duy Quang) - 26/07/2017   Trả lời

Cách tính thu BHXH và BHYT trong lương quân đội

(Tạ Hữu Dinh) - 12/07/2017   Trả lời

Những điều bất cập của Quân nhân chuyên nghiệp.
Hiện nay khi được sự quan tâm của Đảng, Quân đội đã ra đời Luật QNCN, CVQP vào năm 2015, qua đó cũng đã giúp và tạo điều kiện cho lực lượng này phát huy khả năng về chuyên môn, giúp cho người chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nhưng song vẫn còn nhiều điều bất cập. Như việc bố trí, bổ nhiệm chức vụ chưa phù hợp chưa có tính động viên. Hiện nay trong những năm gần đây các đơn vị đã tạo điều kiện cho đội ngũ này đi nâng cao trình độ, vừa làm vừa học, trình độ theo nghề nghiệp khá vững chắc về chuyên môn, nhưng lại còn bất cập về việc bộ nhiệm chức vụ anh em phấn đấu cỡ nào thì chỉ giử được chức vụ độc nhất vô nhị là "Nhân viên" thì điều này không có tính động viên. Thời gian qua việc bổ nhiệm chức vụ chưa có chính sách thông thoáng. Ví vị: Hiện nay có nhiều cảnh bất đồng, có nhiều đ/c cấp hàm thiếu, trung tá có trình độ đại học nhưng lại bộ nhiệm chức vụ nhân viên , không tương đương với đồng chí cũng là chuyên nghiệp nhưng thuộc diện cán bộ quản lý trình độ chỉ mới là trung cấp (Học 801) mà thôi, thì điều này có phù hợp hay không, chắc hẳn điều nãy sinh ra mặt cảm trong các mối quan hệ làm việc ...Một trường hợp nữa khi đội ngũ chuyên môn đã có nhiều năm kinh nghiệm thi đội ngũ này muốn phát huy hơn nữa thì không có điều kiện phát huy? ..Hiện nay bật lương cao cấp còn thấp, niên hạn qua dài;
Nhằm xây dựng quân đội Chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại và để QNCN an tâm và phát huy hết khả năng, tài năng của minh trong thời gian tới tôi xin đưa ra tham khảo với các cấp có thẩm quyền một số ý kiến sau:
- Cần nghiên cứu bổ nhiệm cho đội ngũ này với chức vụ tương đương như trợ lý, và người có trình độ đại học quản lý theo thuộc diện nào cho phù hợp.
- Có cơ chế chính sách người có trinh độ đại học trở lên đến độ tuổi nào 25 năm hoặc 30 năm ... thi được hưởng chế độ chuyển sang chế độ hưởng lương như sĩ quan để họ có chế độ về hưu theo sự công hiến....
- Có cơ chế chính sách bổ nhiệm chức vụ tương đương trơ lý, vì hiện nay đội ngũ này làm công tác chuyên môn rất tốt cho cấp cơ sở, không nên nhất thiết là chỉ có "Nhân viên"....
- Nên rút ngắn niên hạn đối với QNCN có trinh độ đại học để cho đội ngũ này có thời gian hưởng thụ, nếu như hiện nay thi khi tới thương tá thì lại về hưu rồi.
- Cần đánh giá chất lượng năng lực công tác và sự công hiến của đội ngũ QNCN trong thời gian tới, để đội ngũ này có cơ hội phát triền hơn.
* Rất mong nhận được sự quan tâm các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới

(Minh Thẹn) - 05/07/2017   Trả lời

(Minh Thẹn) anh Minh nói hay quá. Trình độ đại học mà không có cơ chế cho họ phát huy thì những tinh hoa này sẻ lụi tàn, khi họ tự đặt ra câu hỏi: cống hiến cả đời cho tổ quốc mà họ k phát huy hết khả năng tinh hoa của mình thì cứ như người bình thường thôi... những tinh hoa đó k có đất dụng võ thì làm sao mà có động lực để đẩy con tàu Tổ Quốc về phía trước

(Hoàng) - 05/08/2017   Trả lời

nhập ngủ 4/2004.nếu tôi ra quân ngai thời điểm này thì được hưởng bao nhiêu tiền?

(trịnh việt hồng ) - 04/07/2017   Trả lời

(trịnh việt hồng ) 1 tỷ

(ly bach khuong) - 08/07/2017   Trả lời

Trung sĩ mức lương là 4550000 / 1 tháng trừ 1410000 tiền ăn và 920000 phụ cấp vậy còn 2200000 sẽ chi vao viẹc gì

(Lê công hà) - 01/07/2017   Trả lời

(Lê công hà) chi vào việc khi a ra quân rồi sẽ được nhận.

(Trần Nam) - 06/08/2017   Trả lời

Hiện tại Bảng lương QNCN có 2 loại: Trung cấp và sơ cấp có 10 bậc, Cao cấp có 12 bậc. Như vậy QNCN cao cấp để hưởng hết 12 bậc lương phải phục vụ trong Quân đội ít nhất khoảng 34- 36 năm (chưa kể thời gian thực hiện nghĩa vụ và học tập tại các trường trong Quân đội). Đề nghị các cơ quan nghiên cứu chính sách nên xếp lại các bảng lương cho phù hợp (tất cả các bảng lương đều có 10 bậc). Hiện nay, giữa SQ và QNCN có cùng cấp hàm nhưng có hệ số lương chênh lệch khá lớn, thời hạn nâng quân hàm cho QNCN lại rất dài dẫn đến thiệt thòi cho đội ngũ QNCN. Đề nghị cần quan tâm, xem xét lại chế độ chính sách , tạo ĐK để họ an tâm công tác.

(lê văn thịnh) - 30/06/2017   Trả lời

Chồng tôi nhập ngũ tháng 10/1976, sau đó được theo học trường sỹ quan Phòng không, không quân, tháng 8 năm 1982 được phong quân hàm Trung úy, chức vụ đại đội phó quân sự (tháng 5/1984 được phong Thượng úy, trợ lý quân lực Trung đoàn, trước đó đã có hai năm công tác trên đất Cam pu chia , tháng 9/1987 chuyển ngành về học Đại học Nông nghiệp sau đó ra công tác tại Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, cụ thể là công tác tại công ty cổ phần nguyên liệu thuốc lá Ngân Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh đến tháng 4/2018, chồng tôi được nghỉ hưu. Do chuyển ngành phải hưởng lương đại học từ đầu nên lương hưu sẽ rất thấp. Vậy chồng tôi có được lấy thời gian làm sỹ quan quân đội để tính lương hưu hay không? và nếu vậy sẽ phải gặp cơ quan nào để đề nghị tính lương hưu?

(Lê Thị Quyến ) - 22/02/2018   Trả lời

Tôi trung tá nâng lương lần 1 và công tac 32 năm vậy lương hiện tại được là bao nhiêu?

(Trần bắc) - 11/06/2017   Trả lời

210,092