Bổ sung yêu cầu với tổ chức, cá nhân liên quan quyết định chủ trương đầu tư

Đây là nội dung đáng chú ý tại Luật Đầu tư công 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, thay thế Luật Đầu tư công 2014.

yeu cau doi voi to chuc ca nhan lien quan quyet dinh chu truong dau tu cong

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công 2019 thì:

“2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu tổ chức quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp phải bảo đảm tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đó.”

Như vậy, bên cạnh việc phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 18 của Luật Đầu tư công 2019 thì từ ngày 01/01/2020, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu tổ chức quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp phải bảo đảm các yêu cầu tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công 2019, cụ thể, phải bảo đảm tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đó.

Trường hợp vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đây là một quy định hoàn toàn mới, vừa được bổ sung tại Luật Đầu tư công 2019Luật Đầu tư công 2014 không hề đề cập đến.

Có thể thấy, so với Luật Đầu tư công 2014 thì Luật này đã có bổ sung các yêu cầu riêng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu tổ chức quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp qua đó hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả trong hoạt động đầu tư công ở nước ta.

Toàn Trung

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan