Các địa phương có thay đổi về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019

Mức lương tối thiểu vùng của các địa phương được quy định cụ thể tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành và có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2019; ngoài ra, nội dung của văn bản này cũng đã thay đổi mức lương tối thiểu vùng ở một số địa phương.

Cụ thể các địa phương có sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng gồm có:

- Tỉnh Tiền Giang: Huyện Châu Thành từ vùng III lên vùng II; huyện Tân Phước từ vùng IV lên vùng III;

- Tỉnh Bắc Ninh: Huyện Gia Bình, Lương Tài từ vùng III lên vùng II;

- Thành phố Hải Phòng: Huyện Cát Hải, Kiến Thụy từ vùng II lên vùng I;

- Tỉnh Thanh Hóa: Thành phố Sầm Sơn từ vùng IV lên vùng III;

- Tỉnh Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới từ vùng III lên vùng II; Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn từ vùng IV lên vùng III;

- Tỉnh Bình Dương: Huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo từ vùng II lên vùng I.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Duy Thịnh

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

3,159