Các khoản tiền được hưởng trong chế độ thai sản năm 2019

16:49, 05/01/2019

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 và Nghị định 157/2018/NĐ-CP, lương cơ sở và lương tối thiểu vùng sẽ tăng trong năm 2019 do đó các khoản tiền được hưởng trong chế độ thai sản cũng tăng đáng kể. Và dưới đây là nội dung chi tiết các khoản tiền được nhận trong chế độ thai sản năm 2019.

1. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi 

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha nhận khoản trợ cấp này, nhưng điều kiện của cha để nhận khoản trợ cấp này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Từ 01/01/2019 đến 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng cho nên tiền trợ cấp là 2.780.000 đồng. Từ 01/7/2019 thì mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng cho nên tiền trợ cấp là 2.980.000 đồng.

2. Mức hưởng chế độ thai sản theo lương

Theo quy định tại điều 34 Luật Bảo Hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Sinh đôi thì nghỉ 7 tháng, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 từ 01/07/2019 mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.490.000 đồng. Vì vậy đối với các đối tượng áp dụng mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH cũng sẽ tăng và mức hưởng chế độ thai sản cũng sẽ tăng theo.

3. Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 có quy định Lao động nữ hưởng chế độ thai sản tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày nếu trong do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, cụ thể gồm các trường hợp:

- Lao động nữ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý;

- Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết;

- Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Cụ thể:

- Từ 01/01/2019 đến 01/07/2019 thì tiền dưỡng sức là 417.000 đồng/ngày;

- Từ 01/07/2019 thì tiền dưỡng sức là 447.000 đồng/ngày.

Duy Thịnh

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!
Ý kiến bạn đọc ()

Tôi là cán bộ lực lượng vũ trang, vợ tôi lao động tự do không đóng bảo hiểm. Sắp tới vợ tôi sinh em bé thì tôi có được hưởng những chế độ gì, mức hưởng là bao nhiêu

(Đỗ Trung Lập) - 16/01/2019   Trả lời

"Ngoài ra, căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha nhận khoản trợ cấp này, nhưng điều kiện của cha để nhận khoản trợ cấp này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con."
tôi là người tham gia bảo hiểm xã hội, vậy nếu vợ tôi sinh con tôi có được hưởng trợ câp một lần không?

(Linh Nguyen) - 11/01/2019   Trả lời

2,139