Các mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng từ ngày 01/9/2020

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng

Các mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng từ ngày 01/9/2020 - Ảnh minh họa

 08 mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng từ ngày 01/9/2020

Theo đó, tại Khoản 4 ĐIều 1, Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT đã bổ sung thêm Khoản 8 quy định Mẫu số 08: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ vào sau khoản 7 Điều 4 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT. Cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia như sau:

1. Bổ sung khoản 8 Điều 4 như sau:

“Mẫu số 08: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.” Mẫu số 08 được đính kèm tại Phụ lục của Thông tư này.

Như vậy, từ ngày 01/9/2020, sẽ có tổng cộng 08 mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng, cụ thể gồm:

1. Mẫu số 01: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

2. Mẫu số 02: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

3. Mẫu số 03: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

4. Mẫu số 04: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

5. Mẫu số 05: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Mẫu số 06: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

7. Mẫu số 07: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

8. Mẫu số 08: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Xem chi tiết các mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng từ ngày 01/9/2020 TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

1,122

Văn bản liên quan