Cấm công ty Tài chính đòi nợ, nhắc nợ người thân khách hàng từ 01/01/2020

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020.

cam-cong-ty-tai-chinh-doi-no-nguoi-than-khach-hang

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Khoản 7 Điều 1 Thông tư này sửa đổi, bổ sung Điểm đ khoản 2 Điều 7 Thông tư 43/2016/TT-NHNN, một trong những nội dung bắt buộc phải có trong quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính từ ngày 01/01/2020 là:

- Biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của khách hàng, quy định của pháp luật và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa 05 lần/01 ngày, hình thức nhắc nợ, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ;  (So với Thông tư 43, Thông tư 18 đã giới hạn số lần nhắc nợ trong 01 ngày tối đa là 5 lần)

- Không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; (Đây là nội dung mới hoàn toàn được bổ sung thêm tại Thông tư 18)

- Bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật. (Đây cũng là nội dung mới được bổ sung thêm tại Thông tư 18)

Như vậy, từ ngày 01/01/2020 (ngày Thông tư này có hiệu lực) thì các công ty tài chính chỉ được gọi điện, nhắn tin nhắc nợ khách hàng tổng cộng không quá 05 lần/01 ngày, đồng thời không được đe dọa khách hàng dưới mọi hình thức. Đặc biệt, cũng từ 01/01/2020, công ty tài chính tuyệt đối không được gọi điện, nhắn tin nhắc nợ, đòi nợ hay gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng cho những tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ như: cơ quan làm việc, bạn bè, người thân,… của khách hàng, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc bổ sung thêm quy định vào Thông tư 18 là hoàn toàn phù hợp và cần thiết. Bởi hiện nay có rất nhiều trường hợp các công ty tài chính vì không liên lạc được với khách hàng hay khách hàng không chịu thực hiện nghĩa vụ thanh toán, liền gọi điện, nhắn tin làm phiền người thân, bạn bè, đồng nghiệp của khách hàng, thậm chí đe dọa gây ra rất nhiều phiền phức, ảnh hưởng tiêu cực cho những người này, trong khi họ không có nghĩa vụ thanh toán gì đối với khoản nợ này.

Với việc đưa quy định này vào một văn bản pháp luật cụ thể sẽ giúp cho các công ty tài chính có một cái nhìn chính xác về cách thức thu hồi nợ của mình để thực hiện đúng pháp luật, cũng là góp phần hạn chế những phiền phức không đáng có cho những người không liên quan.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

1,469

Văn bản liên quan