Chính sách miễn phí cho Hộ KD chuyển đổi thành DN trong năm 2018

Chính sách miễn phí cho Hộ KD chuyển đổi thành DN trong năm 2018
Duy Thịnh

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2018) đang được Bộ Kế hoạch Đầu tư lấy ý kiến với nhiều quy định về chính sách hỗ trợ dành cho Hộ kinh doanh chuyển đổi thành Doanh nghiệp. Cụ thể:

 

Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Nội dung tư vấn miễn phí bao gồm:

 • Trình tự, thủ tục về đăng ký doanh nghiệp.
 • Tư vấn để lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Quy trình, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện.

Hồ sơ để được tư vấn miễn phí gồm:

 • Giấy đăng ký kinh doanh của Hộ kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.
 • Chứng từ nộp thuế môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách Nhà nước (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 1 năm trước khi chuyển đổi.

Chủ hộ kinh doanh gửi 1 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch Đầu tư giao cho đơn vị đầu mối tư vấn miến phí cho Hộ kinh doanh chuyển đổi thành Doanh nghiệp.

Hỗ trợ miễn phí thẩm định phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 • Trường hợp điều kiện kinh doanh thay đổi về quy mô, cơ quan quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục việc cấp phép lần đầu đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ theo pháp luật chuyên ngành.
 • Trường hợp không thay đổi, cơ quan quản lý Nhà nước đúng thẩm quyền có trách nhiệm thông báo và công nhận bằng văn bản khi nhận được đơn đăng ký thay tên trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Các chính sách hỗ trợ khác.

 • Miễn lệ phí đăng ký Doanh nghiệp và phí công bố thông tin Doanh nghiệp lần đầu.
 • Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.
Lưu ý: Những hộ kinh doanh được hưởng các chính sách hỗ trợ đã nêu ở trên chỉ khi đáp ứng được 2 điều kiện sau đây:
- Trước khi thành lập Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 1 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần đầu.

⇒ Xem toàn văn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

283