Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2019

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong năm 2019 được quy định như sau:

- Mức 4.180.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng I (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành);

- Mức 3.710.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng II (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành);

- Mức 3.250.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng III (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành);

- Mức 2.920.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng IV (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành).

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2019, thay thế Nghị định 141/2017/NĐ-CP.

Duy Thịnh

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

3,729