Đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài có được hưởng BHXH một lần?

“Trước đây, tôi ký HĐLĐ có thời hạn 02 năm với công ty A và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Sắp tới hết thời hạn HĐLĐ, tôi sẽ nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động. Vậy tôi muốn hưởng BHXH một lần thì có được không?” Đây là câu hỏi của anh Huy Tuấn tại TP.HCM.

Đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài có được hưởng BHXH một lần? (Ảnh minh họa)

Có thể thấy, hợp đồng lao động giữa bạn với công ty cũ là hợp đồng xác định thời hạn theo điểm b khoản 1 Điều 20 Bộ luật lao động 2019. Do đó, bạn thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội theo điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014, khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 quy định người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi có yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

 • Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đã đủ tuổi nghỉ hưu mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

 • Ra nước ngoài để định cư.

 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

 • Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 Luật của Luật BHXH khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

 • Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu bạn không thuộc các trường hợp đặc biệt trên thì bạn sẽ được hưởng BHXH một lần nếu sau một năm nghỉ việc và chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Khi đó, sau khi nghỉ việc một năm bạn có thể làm hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Hồ sơ hưởng BHXH một lần

Được thực hiện theo điểm 1.2.3 khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019, gồm có:

- Sổ BHXH;

- Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB;

- Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK.

- Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

Thủ tục hưởng BHXH một lần

(1) Nộp hồ sơ:

NLĐ chuẩn bị một bộ hồ sơ nêu trên và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH tại nơi cư trú bằng các hình thức sau:

 • Qua giao dịch điện tử: Người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện từ đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

 • Qua dịch vụ bưu chính công ích;

 • Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

(2) Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định tại Điều 7 Quyết định 166.

Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(3) Nhận kết quả:

Người lao động nhận kết quả giải quyết, gồm:

- Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký (Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử);

- Tiền trợ cấp:

 • Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân;

 • Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan