Dự kiến tăng mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp từ năm 2020

Nhiều khả năng trong thời gian tới sẽ có quy định về tăng mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, cụ thể là tăng khoản đóng vào quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp.

Theo Dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì hàng tháng người sử dụng lao động đóng 0,7% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Hiện tại quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 44/2017/NĐ-CP, tỷ lệ đóng BHXH vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 0,5% căn cứ trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Do đó, nếu Dư thảo được thông qua thì mức đóng BHXH về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của doanh nghiệp sẽ tăng lên, từ 0,5% lên mức 0,7%.

bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

Hình minh họa (nguồn internet)

Tuy nhiên, Dự thảo lần này còn quy định một số trường hợp doanh nghiệp được nộp vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp với mức ít hơn nếu đáp ứng được các điều kiện nhất định, cụ thể:

Tỷ lệ đóng

Điều kiện

0,5%

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng trung thực, chính xác và đầy đủ mẫu biểu, đúng nội dung và thời gian theo quy định;

- Không có vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng;

- Giảm 50% tần suất tai nạn lao động (bao gồm cả các trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất tai nạn lao động trung bình 03 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc giảm 75% tần suất tai nạn lao động (bao gồm cả các trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất tai nạn lao động trung bình 03 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp còn lại;

- Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động bình quân trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng bằng ít nhất 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động;

- Đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

 

0,3%

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng trung thực, chính xác và đầy đủ mẫu biểu, đúng nội dung và thời gian theo quy định;

- Không có vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng;

- Giảm 75% tần suất tai nạn lao động (bao gồm cả các trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất tai nạn lao động trung bình 03 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc không để xảy ra tai nạn lao động (bao gồm cả các trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ 03 năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp còn lại;

- Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động bình quân trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng bằng ít nhất 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động;

- Đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Trường hợp phát hiện có khai báo gian dối, làm giả hồ sơ đánh giá về an toàn, vệ sinh lao động theo kết luận của cơ quan Nhà nước thì doanh nghiệp phải đóng 1% trên quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

Xem nội dung chi tiết Dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2020.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

2,143

Văn bản liên quan