Facebook, Google chính thức phải đặt máy chủ tại Việt Nam

10:44, 12/06/2018

Sáng nay (12/6), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng với tỉ lệ 86.86% Đại biểu Quốc hội tán thành. Theo đó, các ông lớn như Google, Facebook chính thức phải đặt máy chủ tại Việt Nam.

 

 Toàn văn Luật An ninh mạng 2018

Cụ thể, trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự án Luật An ninh mạng, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Điều 10 và Điều 26. Trong đó, Điều 26 được thông qua với tỷ lệ 81.72%.

Theo quy định tại Điều 26, các nhà cung cấp dịch vụ trên không gian mạng như Facebook, Google chính thức có nghĩa vụ phải đặt máy chủ tại Việt Nam. Quy định cụ thể như sau:

Điều 26. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng

3. Doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ.

 

Luật An ninh mạng 2018 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

4,137

Văn bản liên quan