Hồ sơ, thủ tục đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính

Thời gian qua, Thư Ký Luật nhận được rất nhiều câu hỏi về thủ tục đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính. Nhằm giải đáp những thắc mắc này của Quý Khách hàng và Thành viên, Thư Ký Luật đã tổng hợp toàn bộ quy định về hồ sơ và thủ tục thực hiện gửi đến quý khách hàng như sau:

Ảnh minh họa

 Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ, phần mềm máy tính là một trong các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả hay nói cách khác việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính chính là đăng ký bản quyền phần mềm:

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Theo đó, hồ sơ, thủ tục thực hiện đăng ký bản quyền phần mềm cụ thể như sau:

1. Hồ sơ: (01 bộ)

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ 2005 bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

- Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

- Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Toàn bộ giấy tờ nêu trên ngoại trừ Tờ khai đăng ký và bản sao tác phẩm, phải được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

2.  Thủ tục:

Thủ tục đăng ký bản quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định 22/2018/NĐ-CP và Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ như sau:

- Nộp 01 bộ hồ sơ như đã nêu trên đến Cục Bản quyền tác giả hoặc văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ:

+ Cục Bản quyền tác giả: Số 33, ngõ 294/2, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

+ Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

+ Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng: số 58 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Cách thức nộp: Có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện hoặc thực hiện trực tuyến tại https://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/

- Thời hạn xử lý:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

- Chi phí đăng ký: 600.000 đồng/ giấy chứng nhận. (Căn cứ Thông tư 211/2016/TT-BTC).

Lan Anh

Gởi câu hỏi

256

Văn bản liên quan