Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần?

Hiện hành, khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động chỉ được ký một trong hai loại hợp đồng lao động là có thời hạn hoặc không xác định thời hạn theo Điều 20 Bộ luật lao động 2019. Khi hợp đồng lao động chấm dứt thì hai bên có thể thỏa thuận gia hạn hợp đồng, vậy đối với hợp đồng lao động có thời hạn thì được ký tối đa mấy lần?

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần?

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần? (Ảnh minh họa)

Theo khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động quy định khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

- Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết là hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tuy nhiên, Bộ luật lao động quy định 04 trường hợp sau đây có thể ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn:

- Người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;

- Sử dụng người lao động cao tuổi;

- Sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

Như vậy, theo quy định trên thì hợp đồng lao động có thời hạn chỉ được ký tối đa 02 lần trừ 04 trường hợp đã nêu trên thì có thể được ký nhiều lần hợp đồng lao động có thời hạn.

Phạt nặng nếu ký hợp đồng lao động có thời hạn quá số lần quy định

Theo quy định thì trừ 04 trường hợp đặc biệt được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn nhiều lần, người sử dụng lao động chỉ được yêu cầu ký hợp đồng lao động xác định thời hạn tối đa 02 lần.

Do đó, nếu người sử dụng lao động không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động thì sẽ chịu mức phạt tiền theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

- Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

- Phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

- Phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

- Phạt từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Đồng thời, người sử dụng lao động buộc phải giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động theo quy định.

Hiện nay, một số doanh nghiệp yêu cầu người lao động ký phụ lục hợp đồng lao động là một cách để thay đổi thời hạn hợp đồng lao động. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động 2019 có nêu rõ:

Phụ lục hợp đồng lao động được quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Do đó, các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định pháp luật về giao kết hợp đồng lao động với người lao động để tránh bị phạt.

Bảo Ngọc 

Gởi câu hỏi

1