HOT: Chưa cắt phụ cấp thâm niên nhà giáo sau ngày 01/7/2020

Mới đây, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB về việc trả lời chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Theo đó, trả lời Công văn 2095/GDĐT-TC ngày 6/7/2020 của Sở GD ĐT Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục có ý kiến như sau:

Chưa cắt phụ cấp thâm niên nhà giáo sau ngày 01/7/2020 - Ảnh chụp Công văn 977

Tải về Công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

4,603

Văn bản liên quan