Hướng dẫn 05 tình tiết định khung đối với tội tham nhũng, chức vụ trong BLHS

Tòa án nhân dân tối cao đang Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội phạm tham nhũng, chức vụ và việc xét xử vụ án tham nhũng, chức vụ. Hiện các tội phạm tham nhũng, chức vụ đang được quy định tại Chương XXIII Bộ luật Hình sự 2015.

Hướng dẫn 05 tình tiết định khung đối với tội tham nhũng, chức vụ trong BLHS, Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn về tội phạm tham nhũng, chức vụ

Hướng dẫn 05 tình tiết định khung đối với tội tham nhũng, chức vụ trong BLHS (Hình minh họa)

Theo đó, tại Dự thảo Nghị quyết lần này hướng dẫn 05 tình tiết định khung đối với tội tham nhũng, chức vụ, cụ thể:

Thứ nhất, có tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều 353, điểm a khoản 2 Điều 354, điểm a khoản 2 Điều 355, điểm a khoản 2 Điều 356, điểm a khoản 2 Điều 357, điểm a khoản 2 Điều 358 và điểm a khoản 2 Điều 359 của Bộ luật Hình sự là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ, phân công, sắp đặt vai trò của những người cùng thực hiện tội phạm.

Thứ hai, dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm quy định tại điểm b khoản 2 các điều 353 và 355 của Bộ luật Hình sự là trường hợp người phạm tội sử dụng công nghệ cao hoặc thủ đoạn gian dối, mánh khóe khác để phạm tội, để tiêu hủy chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm.

Thứ ba, phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm c khoản 2 Điều 353, điểm đ khoản 2 Điều 354, điểm c khoản 2 Điều 355, điểm b khoản 2 Điều 356, điểm b khoản 2 Điều 357 và điểm b khoản 2 Điều 358 của BBộ luật Hình sự là trường hợp người phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội tương ứng quy định tại các điều này từ 02 lần trở lên nhưng đều chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ tư, ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức quy định tại điểm g khoản 2 Điều 353 của Bộ luật Hình sự là làm mất hoặc giảm sút thu nhập thường xuyên, thu nhập tăng thêm hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; làm mất đoàn kết trong nội bộ cơ quan, tổ chức; làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị gián đoạn, phải cắt giảm giờ làm, làm mất việc làm dẫn đến giảm hoặc mất thu nhập của người lao động.

Thứ năm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội quy định tại điểm c khoản 3 Điều 353 và điểm d khoản 3 Điều 355 của Bộ luật Hình sự là làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, khu vực nơi xảy ra hành vi phạm tội (ví dụ: do hành vi phạm tội dẫn đến việc người dân khiếu kiện bức xúc, tập trung đông người gây ách tắc giao thông, mất an ninh, trật tự…).

Ngoài hướng dẫn về một số tình tiết định khung nêu trên, Dự thảo lần này còn đề xuất hướng dẫn một số nội dung khác như: Hướng dẫn xác định tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại do tội phạm tham nhũng, chức vụ gây ra; hướng dẫn thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng, chức vụ; hướng dẫn giải quyết các giao dịch dân sự có liên quan; hướng dẫn việc kiến nghị của Tòa án đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ.

Chi tiết các hướng dẫn trên xem tại Dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật Hình sự xét xử vụ án tham nhũng chức vụ.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan