Hướng dẫn áp dụng BLHS đối với các tội vi phạm về bảo vệ động vật

Hướng dẫn áp dụng BLHS đối với các tội vi phạm về bảo vệ động vật
Phú Thịnh

Mới đây, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao công bố bản Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng các tội vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự.

 

Đáng lưu ý là việc hướng dẫn áp dụng quy định những hành vi tàng trữ trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo đó, phương án đầu tiên được đưa ra là người nào có hành vi tàng trữ trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm trước ngày 01/01/2018 thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Còn theo phương án thứ hai, Nghị quyết không có quy định hướng dẫn cho nội dung này mà Tòa án nhân dân tối cao sẽ có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo hướng như sau:

  • Trong thời hạn 1 năm người có hành vi tàng trữ trái phép phải giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Nếu hết thời hạn phải thu hồi người tàng trữ không giao nộp thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  • Hoặc ấn định thời gian đăng ký sở hữu hợp pháp. Sau khi hết thời hạn đăng ký mà không đăng ký thì hành vi tàng trữ là bất hợp pháp và khi đó mới xử lý trách nhiệm hình sự.

Xem thêm các quy định khác tại Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng các tội vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự.

Gởi câu hỏi

263