Hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn

Hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn
Duy Thịnh

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện đang được Tòa án tối cao đưa ra lấy ý kiến. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như sau.

 

tải về Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện 

1. Quy định cụ thể 04 trường hợp không được áp dụng tha tù trước thời hạn có điều kiện

Người phạm tội dù có đầy đủ các điều kiện được tha tù trước thời hạn có điều kiện nhưng thuộc vào một trong các trường hợp sau đây thì không được áp dụng tha tù trước thời hạn có điều kiện, bao gồm:

  • Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh quốc gia), Chương XXVI (các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), Điều 299 (tội khủng bố) của Bộ luật hình sự 2015 (BLHS 2015);

  • Người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương XIV (các tội xâm phạm an ninh, tính mạng, sức khỏe, danh dự của con người) của BLHS 2015 do lỗi cố ý;

  • Người bị kết án 07 năm tù trở lên đối với một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 248, 251 và 252 của BLHS 2015;

  • Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của BLHS 2015.

2. Phạm tội nhưng được xóa án tích không được coi là phạm tội lần đầu

Một trong những điều kiện cần có để áp dụng tha tù trước thời hạn là phạm tội lần đầu. Trường hợp phạm tội nhưng đã xóa án tích hoặc chưa bị kết án nhưng đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì không được coi là phạm tội lần đầu.

3. Được rút ngắn thời gian thử thách nếu chấp hành ít nhất ½ thời gian thử thách

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có thể được rút ngắn thời gian thử thách nếu đã chấp hành ít nhất ½ thời gian thử thách. Đồng thời, trong thời gian thử thách phải có nhiều tiến bộ được thể hiện bằng việc đã chấp hành nghiêm pháp luật, các nghĩa vụ; tích cực học tập, lao động và sửa chữa lỗi lầm.

4. Rút ngắn thời gian thử thách tối đa là 3 năm

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện 01 năm được xem xét, rút ngắn thời gian thử thách 01 lần từ 01 tháng đến 03 năm. Trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có thời gian thử thách còn lại dưới 01 tháng thì Tòa án có thể quyết định rút ngắn hết thời gian thử thách.

Gởi câu hỏi

819

Văn bản liên quan