Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2020

Hiện nay, nhiều người lao động có nhu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần thay vì chờ đủ tuổi nghỉ hưu mới nhận lương hưu hàng tháng. Dưới đây là cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất mà NLĐ cần biết.

bảo hiểm xã hội

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất (Ảnh minh họa)

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần

Theo khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

 • 22% các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, tối đa 02 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nếu đóng chưa đủ 01 năm.

Lưu ý: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Cụ thể, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo công thức như sau:

Mức hưởng = (1.5 * Mbqtl * Thời gian tham gia BHXH trước 2014) + (2 * Mbqtl * Thời gian tham gia BHXH từ 2014 trở đi)

Trong đó:

- Về thời gian tham gia BHXH:

 • Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 – 11 tháng được tính là 01 năm.

 • Trường hợp tính đến trước ngày 01/01/2014, nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

- Về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH: 

Lưu ý: Mức điều chỉnh hàng năm được quy định tại Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH như sau:

- Mức điều chỉnh dành cho đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

4,85

4,12

3,89

3,77

3,50

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,96

2,73

2,54

2,35

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

 

- Mức điều chỉnh dành cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Mức điều chỉnh

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

 

Ví dụ cụ thể:

Ông M 40 tuổi có thời gian tham gia BHXH từ tháng 10/2017 đến tháng 04/2019 như sau:

 • Từ tháng 10/2017 - 12/2017: Mức lương 4.000.000 đồng/tháng.

 • Từ tháng 01/2018 - 03/2019: Mức lương 4.500.000 đồng/tháng.

 • Tháng 04/2019: Mức lương 6.000.000 đồng/tháng.

Ông M có thời gian tham gia BHXH là 1 năm 06 tháng, chưa đủ tuổi hưởng lương hưu và có nguyện vọng hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Thời gian đủ điều kiện nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ tháng 03/2020.

Vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

- Thời gian tham gia BHXH của ông M sau ngày 01/01/2014 và có thời gian đóng BHXH là 1 năm 06 tháng (1,5 năm).

- Mức lương bình quân:

  

- Vậy mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần là: 4.642.778 * 2 * 1.5 = 13.928.334 (đồng)

Ngoài ra, NLĐ cần lưu ý một số vấn đề liên quan khi nhận bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Tại khoản 1 Điều 60 Luật BHXH quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

 • Đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi;

 • Ra nước ngoài để định cư;

 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

 • Ngoài ra, tại Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ cũng quy định thêm trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu.

Về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định tại Điều 109 Luật BHXH, hồ sơ hưởng BHXH một lần bao gồm:

- Sổ BHXH.

- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần của người lao động.

- Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

- Đối với người lao động bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần phải có thêm trích sao hồ sơ bệnh án.

Lưu ý: Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người có nhu cầu nộp hồ sơ tại:

 • Cơ quan BHXH cấp quận tại nơi cư trú;

 • Cơ quan BHXH cấp tỉnh (trong trường hợp BHXH được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần) tại nơi cư trú.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 110 Luật BHXH thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người đủ điều kiện hưởng, cơ quan BHXH sẽ giải quyết và tổ chức chi trả bảo hiểm cho người lao động.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

962

Văn bản liên quan