Hướng dẫn gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất áp dụng từ 08/4/2020

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được Chính phủ chính thức ban hành ngày 08/4/2020.

Ảnh minh họa

 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Theo đó, các đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Về trình tự, thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị định này quy định cụ thể như sau:

- Người nộp thuế (NNT) gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế.

Nếu Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020.

- NNT tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn. Nếu gửi Giấy đề nghị gia hạn sau ngày 30/7/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế không phải thông báo cho NNT về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

- Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ Giấy đề nghị gia hạn, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2020.

Lưu ý: Nếu cơ quan thuế phát hiện NNT không thuộc đối tượng theo Nghị định này thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho NNT về việc dừng gia hạn và NNT phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào NSNN.

Vì vậy NNT nên tìm hiểu kỹ mình có thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất theo Nghị định này hay không, để tránh phát sinh tiền chậm nộp tiền thuế, tiền thuê đất như theo quy định.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

6,241

Văn bản liên quan