Hướng dẫn người dân đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 online

Toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên có thể đăng ký tiêm chủng vắc-xin Covid-19 qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 bằng cách như sau:

(1) Truy cập Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 TẠI ĐÂY

(2) Chọn Đăng ký tiêm >> Đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 cho cá nhân. 

Sau đó, thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Điền thông tin cá nhân

Lưu ý: Các nội dung được đánh dấu (*) là những trường thông tin bắt buộc, những nội dung không có đánh dấu (*) thì không bắt buộc điền.

+ Họ và tên (*)

+ Ngày sinh (*): Ngày/tháng/năm

+ Giới tính (*)

+ Số điện thoại (*)

+ Số CMND/CCCD/HC (*)

+ Số thẻ BHYT

+ Nghề nghiệp (*)

+ Ngày muốn được tiêm (dự kiến) (*)

+ Địa chỉ

+ Tỉnh/Thành phố(*)

+ Quận/Huyện(*)

+ Xã/Phường(*)

+ Dân tộc

+ Quốc tịch

+ Nhóm ưu tiên (*): Lựa chọn theo tùy chọn có sẵn

Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin thì chọn "Tiếp tục" để chuyển qua Bước 2.

Bước 2: Thông tin về tiền sử bệnh

Hệ thống đã liệt kê các thông tin về tiền sử bệnh và cho người đăng ký tiêm chủng lựa chọn theo tiêu chí:

+ Có

+ Không

+ Không rõ

Sau khi chọn xong , ấn "Tiếp tục" để chuyển qua Bước 3.

Bước 3: Phiếu đồng ý tiêm chủng

Đọc các thông tin trên và chọn "Đồng ý", chọn "Xác nhận".

Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại đã đăng ký, nhập mã OTP, chọn "Xác nhận".

Bước 4: Hoàn thành đăng ký

Hệ thống sẽ gửi cho người đăng ký nội dung như sau:

Khi người dân đăng ký tiêm online, thì cơ quan tiêm chủng sẽ dựa vào thông tin đăng ký, đồng thời căn cứ vào thứ tự ưu tiên, số lượng vắc xin, lập danh sách đối tượng tiêm chủng. Khi có lịch tiêm chủng thì sẽ liên hệ với người đăng ký qua số điện thoại.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan