Hướng dẫn thông báo lưu trú từ 01/7/2021

Lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày. Việc thông báo lưu trú được thực hiện theo Luật cư trú 2020Thông tư 55/2021/TT-BCA , có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Hướng dẫn thông báo lưu trú từ 01/7/2021

Hướng dẫn thông báo lưu trú từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

Ai có trách nhiệm thông báo lưu trú?

Cụ thể, Điều 30 Luật cư trú và Điều 15 Thông tư 55 quy định như sau

- Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

- Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc, lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

- Thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm đề nghị người đến lưu trú xuất trình một trong các giấy tờ pháp lý thể hiện thông tin về số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật.

Nội dung thông báo lưu trú 

Tại khoản 3 Điều 30 Luật cư trú quy định nội dung thông báo về lưu trú bao gồm:

- Họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú;

- Lý do lưu trú;

- Thời gian lưu trú;

- Địa chỉ lưu trú.

 Hình thức thông báo lưu trú

 Việc thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

(1) Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định.

(2) Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết.

(3) Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

(4) Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Theo quy định này, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo hoặc niêm yết công khai địa điểm, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, tên ứng dụng trên thiết bị điện tử tiếp nhận thông báo lưu trú.

Thời gian thông báo lưu trú

Theo khoản 4 Điều 30 Luật cư trú thì:

- Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú.

- Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau.

- Trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

Đặc biệt, cần lưu ý: Thời gian lưu trú tuỳ thuộc nhu cầu của công dân nhưng không quá 30 ngày.

Mức phạt nếu không chấp hành quy định về thông báo lưu trú

Theo điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân, chủ hộ gia đình hoặc từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với tổ chức nếu không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

672

Văn bản liên quan