Không quy định thời hiệu, làm sao xử lý phạm nhân?

Thời hiệu xử lý phạm nhân là bất cập chưa được Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định cụ thể, do đó Chính phủ đã đưa thêm điều khoản quy định rõ thời hiệu xử lý kỷ luật đối với phạm nhân tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Thi hành án hình sự 2019 thì:

Điều 43. Xử lý phạm nhân vi phạm

1. Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị kỷ luật bằng một trong các hình thức sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày.

Theo đó, khi phạm nhân chấp hành án phạt tù mà không tuân thủ nội quy, quy chế của trại giam thì vẫn bị xử lý như người dân bình thường. Tuy nhiên, Luật Thi hành án hình sự 2019 chưa có quy định về thời hiệu để xử lý các hành vi vi phạm của phạm nhân. Việc thiếu sót quy định này dẫn đến những bất cập trong xử lý vi phạm. Vì không có căn cứ để xử lý đối với những hành vi đã xảy ra được một khoảng thời gian trước khi bị phát hiện, gây khó khăn cho công tác quản lý phạm nhân.

Không quy định thời hiệu, làm sao xử lý phạm nhân?

Hình minh họa (Nguồn internet)

Nhận thấy những bất cập trên, Chính phủ đã đưa thêm điều khoản quy định rõ thời hiệu xử lý kỷ luật đối với phạm nhân như sau, căn cứ Khoản 1 Điều 19 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự:

“1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn tính từ thời điểm phạm nhân có hành vi vi phạm đến thời điểm phát hiện hành vi vi phạm mà khi hết thời hạn đó thì phạm nhân có hành vi vi phạm không bị xem xét, xử lý kỷ luật.

a) 01 (một) năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

b) 02 (hai) năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

c) 03 (ba) năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức giam tại buồng kỷ luật.”

Việc quy định rõ thời hiệu xử lý kỷ luật như trên sẽ góp phần đảm bảo tuân thủ pháp luật trong trại giam, tăng cường hiệu quả công tác quản lý, giám sát đối với phạm nhân. Từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo để những phạm nhân sớm trở lại làm người công dân tốt, có đóng góp cho xã hội khi hết thời hạn chấp hành án phạt tái hòa nhập cộng đồng.

Nội dung chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Toàn Trung

Gởi câu hỏi

1,494

Văn bản liên quan