Kinh doanh quần áo có bị đóng cửa theo Chỉ thị 16 không?

TP. HCM và các tỉnh phía nam hiện tại đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu sẽ được tiếp tục hoạt động mà không bị đóng cửa. Vậy kinh doanh cửa hàng quần áo có bị đóng cửa theo Chỉ thị 16 không?

Kinh doanh quần áo có bị đóng cửa theo Chỉ thị 16 không?

Căn cứ vào khoản 3 Điều 2 Luật Giá 2012 quy định như sau:

Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh, bao gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh.

Mặt khác, nhu cầu cơ bản của con người được hiểu là những nhu cầu về ăn, mặc, ở,… Các cơ sở kinh doanh, cửa hàng quần áo là để phục vụ cho nhu cầu về mặc của con người, nên đây là những cơ sở kinh doanh sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.

Bên cạnh đó, tại Mục 1 Chỉ thị 16/CT-TTg có nêu rõ: “cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động”.

Như vậy, các cơ sở kinh doanh quần áo thuộc nhóm cơ sở sản xuất, kinh doanh không bị đóng cửa theo Chỉ thị 16.

Tuy nhiên, ở mỗi địa phương do tình hình dịch bệnh diễn biến với mức độ khác nhau, nên UBND cấp tỉnh sẽ có những hướng dẫn cụ thể để áp dụng Chỉ thị 16 phù hợp với tình hình địa phương đó. Trong đó, có hướng dẫn về những cơ sở sản xuất kinh doanh nào được phép mở cửa hoạt động khi áp dụng Chỉ thị 16. Các chủ cơ sở kinh doanh quần áo cần theo sát, nắm rõ thông tin hướng dẫn ở địa phương mình để biết được cơ sở kinh doanh của mình có thuộc diện phải tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hay không.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

241

Văn bản liên quan