Lương tối thiểu vùng 2019: Tăng từ 160.000 đến 200.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng 2019: Tăng từ 160.000 đến 200.000 đồng/tháng
Anh Tú
09:10, 18/08/2018

Hiện nay, Chính phủ đang thực hiện Dự thảo Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

 

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp được quy định như sau:

  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I: 4.180.000 đồng/tháng (mức áp dụng hiện hành là 3.980.000 đồng/tháng) tăng 200.000 đồng/tháng;

  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II: 3.710.000 đồng/tháng (mức áp dụng hiện hành là 3.530.000 đồng/tháng) tăng 180.000 đồng/tháng;

  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III: 3.250.000 đồng/tháng (mức áp dụng hiện hành là 3.090.000 đồng/tháng) tăng 160.000 đồng/tháng;

  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng (mức áp dụng hiện hành là 2.760.000 đồng/tháng) tăng 160.000 đồng/tháng.

Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định về lương tối thiểu vùng năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế cho Nghị định 141/2017/NĐ-CP.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!
Ý kiến bạn đọc ()

Dự thảo lương tối thiểu vùng

(Nguyễn Thị Lệ Hiền) - 23/08/2018   Trả lời

3,892