Mẫu phiếu khai báo tạm vắng từ ngày 01/7/2021

Mẫu CT03: Phiếu khai báo tạm vắng được ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021).

Ảnh chụp mẫu CT03

                                           Ảnh chụp mẫu phiếu khai báo tạm vắng

Mẫu CT03: Phiếu khai báo tạm vắng

Chú ý:

Mục (1): ghi tên Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú

Mục (2): tên Cơ quan đăng ký cư trú

Mục (3): Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

96