Mới: Bổ sung thêm 03 trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Giám định viên tư pháp sẽ bị miễn nhiệm trong một số trường hợp quy định tại Luật Giám định tư pháp 2012. Tuy nhiên, theo quy định tại tại Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 thì từ 01/01/2021 sẽ có thêm 03 trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

miễn nhiệm giám định viên tư pháp, Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Bổ sung thêm 03 trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp (Hình minh họa)

Cụ thể, tại Khoản 6 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 bổ sung thêm 03 trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp sau đây:

  • Có quyết định nghỉ hưu hoặc quyết định thôi việc, trừ trường hợp có văn bản thể hiện nguyện vọng tiếp tục tham gia hoạt động giám định tư pháp và cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp có nhu cầu sử dụng phù hợp với quy định của pháp luật;

  • Chuyển đổi vị trí công tác hoặc chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác mà không còn điều kiện phù hợp để tiếp tục thực hiện giám định tư pháp;

  • Giám định viên tư pháp được bổ nhiệm để thành lập Văn phòng giám định tư pháp nhưng sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm không thành lập Văn phòng hoặc sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập Văn phòng mà không đăng ký hoạt động.

Ngoài ra, vẫn miễn nhiệm giám định viên tư pháp theo đề nghị của giám định viên tư pháp như quy định trước đây, tuy nhiên đối với trường hợp giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì phải được sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

Như vậy, từ 01/01/2021 có tất cả 07 trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp. Người giám định tư pháp cần lưu ý các trường hợp này để đảm bảo thực hiện miễn nhiệm đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Xem chi tiết tại: Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

221

Văn bản liên quan