Mức đóng bảo hiểm y tế của từng đối tượng năm 2019

Trong năm 2019, mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động, cán bộ, công chức viên chức và một số đối tượng khác sẽ có sự thay đổi, chi tiết mức đóng BHYT của từng đối tượng sẽ được nêu rõ tại bài viết này.

STT

Các đối tượng tham gia BHYT

Mức đóng BHYT

Căn cứ pháp lý

1

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;

- Người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương;

- Cán bộ, công chức, viên chức.

(Khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

Đóng 4,5% tiền lương tháng của người lao động.

Điểm a khoản 1 điều 7  Nghị định 146/2018/NĐ-CP

2

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

(Khoản 1 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

Đóng  4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.

Điểm b khoản 1 Điều 7  Nghị định 146/2018/NĐ-CP

3

Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

(Khoản 5 Điều 2 Nghị định 146//2018/NĐ-CP)

Đóng  4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản.

Điểm c Khoản 1 điều 7  Nghị định 146/2018/NĐ-CP

4

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

(Khoản 6 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP)

Đóng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp.

Điểm d Khoản 1 điều 7  Nghị định 146/2018/NĐ-CP

5

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

- Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội; chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

- Người có tên trong sổ hộ khẩu;

- Người có tên trong sổ tạm trú  trừ các trường hợp đã tham gia theo diện đối tượng khác.

(Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng.

- Từ 01/01/2019 đến 01/07/2019 thì mức lương cơ sở: 1.390.000 đồng (căn cứ Nghị định 72/2018/NĐ-CP), cho nên mức đóng là 62.550 đồng.

- Từ 01/07/2019 thì mức lương cơ sở sẽ 1.490.000 đồng (căn cứ Nghị quyết 70/2018/QH14), cho nên mức đóng là 67.050 đồng.

Điểm e khoản 1 điều 7  Nghị định 146/2018/NĐ-CP

6

Các đối tượng khác

Đóng 4,5% mức lương cơ sở theo quy định hiện hành, cụ thể:

- Từ 01/01/2019 đến 01/07/2019 thì mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng (theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP), cho nên mức đóng là 62.550 đồng

- Từ 01/07/2019 thì mức lương cơ sở sẽ là 1.490.000 đồng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14), cho nên mức đóng là 67.050 đồng.

Điểm đ Khoản 1 Điều 7  Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Lưu ý: 

Căn cứ Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì trường hợp đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau:

- Do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

- Do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng;

- Do ngân sách nhà nước đóng;

- Do người sử dụng lao động đóng.

Một người có nhiều hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Xem thêm các nội dung khác tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Duy Thịnh

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

1,938