Mức tăng lương tối thiểu vùng qua 10 năm (2010 - 2019)

Mức tăng lương tối thiểu vùng qua 10 năm (2010 - 2019)
Kim Linh

Mới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất với phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 lên 5,3%. Cụ thể: Vùng 1 tăng thêm 200.000 đồng; vùng 2 tăng thêm 180.000 đồng; vùng 3 tăng thêm 160.000 đồng; vùng 4 tăng thêm 160.000 đồng.

 

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng năm 2019 cụ thể như sau:

  • Vùng I:   4.180.000 đồng/tháng;
  • Vùng II:  3.710.000 đồng/tháng;
  • Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng;
  • Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng.

Cùng THƯ KÝ LUẬT nhìn lại mức lương tối thiểu vùng qua các năm (từ năm 2010 đến năm 2019) tại bảng dưới đây:

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG QUA CÁC NĂM
(Từ năm 2010 đến năm 2019)

                                                                                                                                          ĐVT: Đồng/tháng

Thời điểm áp dụng

Vùng I

Vùng II

Vùng III

Vùng IV

Cơ sở pháp lý

Từ 01/01/2010
đến 31/12/2010

980.000

880.000

810.000

730.000

Nghị định
97/2009/NĐ-CP

Từ 01/01/2011
đến 01/10/2011

1.350.000

1.200.000

1.050.000

830.000

Nghị định
108/2010/NĐ-CP

Từ 01/10/2011
đến 31/12/2012

2.000.000

1.780.000

1.550.000

1.400.000

Nghị định
70/2011/NĐ-CP

Từ 01/01/2013
đến 31/12/2013

2.350.000

2.100.000

1.800.000

1.650.000

Nghị định
103/2012/NĐ-CP

Từ 01/01/2014
đến 31/12/2014

2.700.000

2.400.000

2.100.000

1.900.000

Nghị định
182/2013/NĐ-CP

Từ 01/01/2015​
đến 31/12/2015

3.100.000

2.750.000

2.400.000

2.150.000

Nghị định
103/2014/NĐ-CP

Từ 01/01/2016
​đến 31/12/2016

3.500.000

3.100.000

2.700.000

2.400.000

Nghị định
122/2015/NĐ-CP

Từ 01/01/2017
​đến 31/12/2017

3.750.000

3.320.000

2.900.000

2.580.000

Nghị định
153/2016/NĐ-CP

Từ 01/01/2018
​đến 31/12/2018

3.980.000

3.530.000

3.090.000

2.760.000

Nghị định
41/2017/NĐ-CP

Từ 01/01/2019
Dự kiến

4.180.000

3.710.000

3.250.000

2.920.000

Dự thảo Nghị định

 
Mức tăng lương tối thiểu vùng qua 10 năm (2010 - 2019)

 

Mặc dù có sự điều chỉnh tăng qua các năm nhưng mức lương tối thiểu vùng luôn đảm bảo nguyên tắc sau:

  • Mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất;
  • Đối với người lao động làm công việc đòi hỏi phải qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;
  • Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động năng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cũng như các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng khác.
Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

6,301