Nghỉ việc trước 45 ngày thì có vi phạm HĐLĐ và phải bồi thường không?

Tôi có ký HĐLĐ không xác định thời hạn với Công ty A, vì một số lý do cá nhân riêng nên tôi xin nghỉ việc tại công ty và có báo trước 45 ngày cho công ty. Vậy tôi có cần làm đủ 45 ngày báo trước rồi mới được nghỉ việc không? Nếu tôi nghỉ việc trước 45 ngày thì có vi phạm HĐLĐ và phải bồi thường cho công ty hay không?

Nghỉ việc trước 45 ngày thì có vi phạm HĐLĐ và phải bồi thường không

Nghỉ việc trước 45 ngày thì có vi phạm HĐLĐ và phải bồi thường không? (Ảnh minh hoạ)

Về vấn đề này THƯ KÝ LUẬT xin giải đáp như sau:

Theo Điều 37 của Bộ Luật lao động 2012, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước:

- Ít nhất 3 ngày làm việc khi người lao động:

 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

 • Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

 • Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị theo thời gian quy định mà chưa được hồi phục;

 • Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; Hoặc được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

- Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn;

- Ít nhất 45 ngày nếu là hợp đồng lao động không xác định thời hạn trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này, cụ thể:

 • Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi;

 • Thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo thời hạn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Bên cạnh đó, tại Điều 43 BLLĐ 2012 quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

 • Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động;

 • Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước;

 • Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên chia làm 02 trường hợp như sau:

Trường hợp 01: Nếu bạn thuộc trong những trường hợp dưới đây thì bạn không vi phạm HĐLĐ và không phải bồi thường cho công ty khi nghỉ trước 45 ngày. Cụ thể những trường hợp:

 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

 • Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

 • Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị theo thời gian quy định mà chưa được hồi phục;

 • Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Trường hợp 2: Nếu bạn không thuộc những trường hợp đã nêu ở Trường hợp 1 thì bạn cần báo trước cho công ty ít nhất 45 ngày (không phải 45 ngày làm việc). Trong trường hợp bạn nghỉ trước 45 ngày theo quy định thì bạn đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật và phải chịu những hậu quả pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành, chi tiết như sau:

 • Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho công ty nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động;

 • Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty.

Tuy nhiên, trong thời gian 45 ngày báo trước bạn có thể làm đơn xin nghỉ phép, hoặc xin nghỉ hưởng không lương và nếu được công ty đồng ý thì vẫn được nghỉ bình thường.

TyNa

Gởi câu hỏi

1,028

Văn bản liên quan