Ngưng toàn bộ kỳ thi, khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ 19/3/2020

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn 877/GDĐT-VP ngày 19/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, sinh viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ảnh minh họa

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 16/3/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hô Chí Minh yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, sinh viên như: các kỳ thi, khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ - tin học, các hoạt động giáo dục kỹ năng, ngoại khóa;…

Sở đề nghị Ủy ban nhân dân các quận/huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục (các loại hình trường, trung tâm ngoại ngữ - tin học, dạy thêm – học thêm, giáo dục kỹ năng, tư vấn du học,…) thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian thực hiện các nội dung trên là từ nay đến khi Ủy ban nhân dân thành phố cho phép học sinh, học viên thành phố đi học trở lại.

Xem chi tiết các nội dung Công văn 877/GDĐT-VP TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 


1,219