Người bị cách ly y tế phải tự chi trả chi phí tiền ăn khi bị cách ly

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 32/2012/TT-BTC quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

>>> Xem thêm: Người bị cách ly y tế do Covid-19 được hưởng những chế độ gì?

Ảnh minh họa

Cụ thể, tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư 32/2012/TT-BTC quy định:

Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế được cơ sở thực hiện cách ly y tế cung cấp bữa ăn theo yêu cầu, phù hợp với khả năng của cơ sở thực hiện cách ly y tế. Chi phí tiền ăn do người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tự chi trả. Trường hợp người bị cách ly y tế là người thuộc hộ nghèo theo quy định thì được hỗ trợ tiền ăn theo mức 40.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly y tế.

Theo như quy định trên thì người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do Covid-19 sẽ phải tự chi trả tiền ăn mỗi bữa trong thời gian cách ly y tế, nhà nước chỉ hỗ trợ tiền ăn theo mức 40.000 đồng/ngày đối với người bị cách ly y tế là người thuộc hộ nghèo.

Tuy nhiên, theo tình hình thực tế hiện nay thì người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do Covid-19 được nhà nước chi trả toàn toàn tiền ăn, tiền ở đối với trường hợp không tự chọn khu vực cách ly.

Có thể thấy Nhà nước ta đã dựa vào tình hình thực tế hiện nay để hỗ trợ người dân một cách triệt để nhất, cùng vượt qua thời kỳ dịch bệnh khó khăn này, chính vì thế mỗi cá nhân khi bị cách ly hãy tự giác cách ly một cách nghiêm túc để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.

Lê Hải


3,488

Văn bản liên quan