Người lao động đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc cần lưu ý điều gì?

Người lao động đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc cần lưu ý những vấn đề sau để đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất.

Người lao động đã nghỉ hưu, Bộ Luật lao động 2019

Người lao động đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc cần lưu ý điều gì? (Ảnh minh họa)

Bộ Luật lao động 2019 quy định thế nào về người lao động đã nghỉ hưu?

Theo đó, tại khoản 1 Điều 148 Bộ Luật lao động 2019 quy định người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu. Nói cách khác, người lao động đã nghỉ hưu tiếp tục làm việc được gọi là người lao động cao tuổi.

Vậy người lao động đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc cần lưu ý điều gì?

Theo Bộ Luật lao động 2019, người lao động đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc cần lưu ý những vấn đề sau:

1. Được giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn

Theo quy định tại khoản 1 Điều 149 Bộ Luật lao động 2019, khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Căn cứ quy định này thì người lao động khi đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục được làm việc cho người sử dụng lao động hơn nữa còn được giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. Về vấn đề này Bộ Luật lao động 2012 quy định như sau:

Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

Mà theo quy định tại Chương III Bộ Luật lao động 2012 thì người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động chỉ có thể giao kết tối đa 2 lần loại hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Như vậy, việc cho phép người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn là một điểm mới quan trọng của Bộ Luật lao động 2019. Đồng thời, đây cũng là một trong những trường hợp đặc biệt được ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn nhiều hơn 2 lần.

2. Đang hưởng chế độ hưu trí người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động

Theo đó, tại khoản 2 Điều 149 Bộ Luật lao động 2019 quy định:

Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

Đây là quy định không mới mà đã được ghi nhận tại Bộ Luật lao động 2012 tại Điều 167 như sau:

Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

Như vậy, người lao động đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc về cơ bản sẽ được hưởng các khoản: lương hưu; mức lương theo chức danh công việc đã thỏa thuận; phụ cấp; các khoản bổ sung...

3. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ

Đây là một trong những yêu cầu quan trọng khi sử dụng lao động là người cao tuổi, cụ thể tại khoản 3 Điều 149 Bộ Luật lao động 2019 quy định:

Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.

Về trường hợp ngoại lệ được sử dụng lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nếu như Bộ Luật lao động 2012 quy định cho phép đối với những trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định chi tiết thì Bộ Luật lao động 2019 có sự thay đổi khi quy định điều kiện được sử dụng lao động cao tuổi trong những trường hợp này là bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.

Ngoài ra, người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

Trên đây là những lưu ý cho người lao động đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Tuy nhiên, những tư vấn này dựa trên căn cứ của Bộ Luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021, vì vậy Qúy khách hàng và Thành viên cần lưu ý về thời điểm áp dụng.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan