Những điều Doanh nghiệp cần biết về thủ tục đổi tên công ty

Tên công ty là một trong những thông tin vô cùng quan trọng cũng là một trong những nội dung được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, khi thay đổi tên công ty, DN phải đảm bảo thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

thủ tục đổi tên công ty

Những điều Doanh nghiệp cần biết về thủ tục đổi tên công ty (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, thủ tục thay đổi tên công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

1. Hồ sơ đổi tên công ty bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

  • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh/ chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/  Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

  • Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền thực hiện.

2. Nơi nộp hồ sơ đổi tên công ty:

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Sau khi nhận hồ sơ, phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

3. Thời hạn thực hiện đổi tên công ty:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. 

Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

4. Chi phí thực hiện đổi tên công ty:

Lệ phí thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/ lần theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC.

Lưu ý khi thực hiện:

Trước khi thực hiện thay đổi tên công ty, DN cần tra cứu tên công ty mới Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia xem có bị trùng tên hay không. Đồng thời kiểm tra tên gọi mới có trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp hay không.

Sau khi thay đổi, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi. Lệ phí công bố thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần.

Trên đây là những tư vấn của Thư Ký Luật về thay đổi tên công ty. DN cần lưu ý vấn đề trên để bảo đảm thực hiện thay đổi tên công ty một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thuỳ Trâm

Gởi câu hỏi

778

Văn bản liên quan