Những hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh dược

Bên cạnh việc quy định các điều kiện để có thể thực hiện kinh doanh dược, pháp luật về dược cũng quy định những hành vi bị cấm trong lĩnh vực này mà các doanh nghiệp không được phép thực hiện.

Ảnh minh họa

Theo quy định của Luật Dược 2016, những hành vi bị cấm bao gồm:

- Kinh doanh dược mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

- Kinh doanh dược tại nơi không phải là địa điểm kinh doanh dược đã đăng ký hoặc kinh doanh dược không thuộc phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

- Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại Khoản 26 Điều 2 của Luật Dược 2016 và thuốc, nguyên liệu làm thuốc khác không đúng mục đích hoặc cung cấp không đúng đối tượng mà cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Kinh doanh dược thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Thuốc giả, nguyên liệu làm thuốc giả; Thuốc thử lâm sàng; Thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa được phép lưu hành; Thuốc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, thuốc viện trợ và thuốc khác có quy định không được bán;

  • Thuốc, nguyên liệu làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thuốc, nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã hết hạn dùng;

  • Thuốc, nguyên liệu làm thuốc thuộc danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc cấm nhập khẩu, cấm sản xuất; Thuốc, nguyên liệu làm thuốc làm mẫu để đăng ký, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, tham gia trưng bày tại triển lãm, hội chợ;

  • Bán lẻ thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc; bán lẻ vắc xin;

  • Bán thuốc cao hơn giá kê khai, giá niêm yết.

- Lợi dụng việc kê đơn thuốc để trục lợi.

- Cấp phát, bán thuốc đã hết hạn dùng, thuốc bảo quản không đúng quy định ghi trên nhãn thuốc, thuốc đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho người sử dụng,…

Những trường vi phạm có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

200

Văn bản liên quan