Những lưu ý về Hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi (Dự kiến)

Dự thảo Thông tư quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp trên mạng và dự kiến có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.

 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CHƯA ĐỦ 15 TUỔI

Hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi

Những lưu ý về Hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi - Ảnh minh họa

Theo đó, Dự thảo này nêu rõ, việc giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi phải tuân thủ theo quy định chung về hợp đồng lao động quy định tại Mục I Chương 3 Bộ luật Lao động 2019 và được thực hiện theo Mẫu Hợp đồng lao động ban hành kèm theo Dự thảo. Trong đó:

Hình thức hợp đồng lao động: 

Hợp đồng lao động phải được thể hiện bằng văn bản giữa người sử dụng lao động với người chưa đủ 15 tuổi và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động:

- Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động; họ và tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

- Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa đủ 15 tuổi;

- Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động; số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên;

- Công việc và địa điểm làm việc;

- Thời hạn của hợp đồng lao động;

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

- Chế độ nâng bậc, nâng lương;

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động;

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề;

- Bảo đảm điều kiện học văn hóa, chăm sóc sức khỏe, không làm tổn hại đến người chưa đủ 15 tuổi.

Đối với hợp đồng lao động có tiền lương, tiền công thì việc chi trả tiền lương, tiền công phải trả trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản của người chưa đủ 15 tuổi ở tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Người chưa đủ 15 tuổi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao được áp dụng chế độ phù hợp về hợp đồng lao động theo quy định của Chính phủ.

Lưu ý: Người chưa đủ 15 tuổi là người chưa bước vào ngày sinh nhật lần thứ 15.

Ví dụ sinh ngày 10/05/2005 đến ngày 09/05 năm 2020 là chưa đủ 15 tuổi.

Xem chi tiết các nội dung khác của Dự thảo Thông tư quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

171