Quy định mới về nghỉ hưu đối với lao động nữ có hiệu lực từ 24/12/2018

09:03, 09/11/2018

Nghị định 153/2018/NĐ-CP vừa được ban hành với nhiều quy định mới về nghỉ hưu áp dụng đối với lao động nữ hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

 

Theo đó, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2018 đến 31/12/2021 và đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng thì được điều chỉnh lương hưu tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 hoặc Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cộng với mức điều chỉnh.

Mức điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 hoặc Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu. Tỷ lệ điều chỉnh cụ thể theo bảng dưới đây.

Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu

 

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

20 năm

7,27%

5,45%

3,64%

1,82%

20 năm 01 tháng - 20 năm 06 tháng

7,86%

5,89%

3,93%

1,96%

20 năm 07 tháng - 21 năm

8,42%

6,32%

4,21%

2,11%

21 năm 01 tháng - 21 năm 06 tháng

8,97%

6,72%

4,48%

2,24%

21 năm 07 tháng - 22 năm

9,49%

7,12%

4,75%

2,37%

22 năm 01 tháng - 22 năm 06 tháng

10,00%

7,50%

5,00%

2,50%

22 năm 7 tháng - 23 năm

10,49%

7,87%

5,25%

2,62%

23 năm 01 tháng - 23 năm 06 tháng

10,97%

8,23%

5,48%

2,74%

23 năm 07 tháng - 24 năm

11,43%

8,57%

5,71%

2,86%

24 năm 01 tháng - 24 năm 06 tháng

11,88%

8,91%

5,94%

2,97%

24 năm 07 tháng - 25 năm

12,31%

9,23%

6,15%

3,08%

25 năm 01 tháng - 25 năm 06 tháng

10,91%

8,18%

5,45%

2,73%

25 năm 07 tháng - 26 năm

9,55%

7,16%

4,78%

2,39%

26 năm 01 tháng - 26 năm 06 tháng

8,24%

6,18%

4,12%

2,06%

26 năm 07 tháng - 27 năm

6,96%

5,22%

3,48%

1,74%

27 năm 01 tháng - 27 năm 06 tháng

5,71%

4,29%

2,86%

1,43%

27 năm 07 tháng - 28 năm

4,51%

3,38%

2,25%

1,13%

28 năm 01 tháng - 28 năm 06 tháng

3,33%

2,50%

1,67%

0,83%

28 năm 07 tháng - 29 năm

2,19%

1,64%

1,10%

0,55%

29 năm 01 tháng - 29 năm 06 tháng

1,08%

0,81%

0,54%

0,27%

Mức lương hưu sau điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh ở những lần điều chỉnh lương hưu theo Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Xem chi tiết Nghị định 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 24/12/2018.

- Duy Thịnh -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!
Ý kiến bạn đọc ()

Tôi sinh năm 1977 là giáo viên tiểu học ra trường tháng 9 năm 1999 tôi muốn về hưu trước tuổi chế do như thế nào. Cám ơn nhiều

(Dang Thị Duc ) - 07/12/2018   Trả lời

Xin phép cho tôi được hỏi, tại sao mức hướng từ thời gian đóng bảo hiểm 29 năm lại thấp hơn 20 năm? Cám ơn nhiều.

(Lý trần ngọc nhung) - 21/11/2018   Trả lời

2,613