Quyền lợi của cán bộ, công chức làm việc ở vùng có điều kiện khó khăn

Quyền lợi của cán bộ, công chức làm việc ở vùng có điều kiện khó khăn
Hà Linh

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tạo điều kiện để những khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thu hút nguồn lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Các khoản phụ cấp được quy định cụ thể như sau:

Khoản phụ cấp

Mức hưởng

Điều kiện hưởng

Phụ cấp thu hút

70% tiền lương tháng hiện hưởng.

Công tác thực tế tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Phụ cấp công tác lâu năm

Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung.

Công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm.

Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung.

Công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm.

Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung.

Công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình.

Công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam.

Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch

Tùy thuộc vào tình hình thiếu nước ngọt và sạch ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp để quyết định mức trợ cấp.

Công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có tình trạng thiếu nguồn nước ngọt và sạch.

Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng hoặc nghỉ hưu

Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng.

Công tác thực tế tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn từ đủ 10 năm trở lên.

 

Ngoài các khoản phụ cấp, trợ cấp như trên, những người có thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn sẽ được thanh toán tiền tàu xe đi và về thăm gia đình trong các dịp nghỉ lễ và được trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

1,599

Văn bản liên quan