Sắp tới sẽ không còn sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú

Đây là nội dung đang được lấy ý kiến tại Dự thảo lần 2 Luật cư trú 2020. Theo đó, dự thảo đã đưa ra rất nhiều điểm mới liên quan đến quyền cư trú của công dân, quy định về đăng ký thường trú, tạm trú.

bo so ho khau so tam tru

Ảnh minh họa

Một trong những điểm mới đáng chú ý là Dự thảo sẽ lược bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Cụ thể được nêu tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 Dự thảo Luật cư trú 2020:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

6. Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú và cập nhật thông tin về nơi thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

7. Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú và cập nhật thông tin về nơi tạm trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Như vậy, khác với quy định cũ, nếu thực hiện đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú thì người đăng ký sẽ được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú (Điều 18, Điều 30 Luật Cư trú 2006) thì theo Dự thảo, thông tin của công dân thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. Đây là một hình thức quản lý mới bằng mã số định danh cá nhân theo định hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư tại Nghị quyết 112/NQ-CP.

Hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú theo Dự thảo cũng có sự thay đổi so với quy định hiện nay, cụ thể:

- Hồ sơ đăng ký thường trú:

 • Phiếu báo thay đổi thông tin dân cư; bản khai nhân khẩu;

 • Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp;

 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

 • Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam đối với người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam;

 • Giấy giới thiệu hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng…;

 • Giấy xác nhận cho cư trú tại cơ sở tôn giáo đối với người sinh sống tại cơ sở tôn giáo;

 • Văn bản đề nghị đăng ký thường trú của tổ chức, cá nhân nuôi dưỡng đối với người được tổ chức, cá nhân nuôi dưỡng.

- Hồ sơ đăng ký tạm trú:

 • Bản khai nhân khẩu;

 • Giấy CMND, thẻ CCCD, hộ chiếu hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú;

 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở hợp pháp đang cư trú;

 • Phiếu báo thay đổi thông tin dân cư;

 • Trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Xem chi tiết tại các nội dung TẠI ĐÂY.

Thanh Lâm

Gởi câu hỏi

2,572

Văn bản liên quan