Sắp tới, viên chức dự thi thăng hạng được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi nào?

Dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đang trong thời gian lấy ý kiến đóng góp và dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Đáng chú ý tại Dự thảo này là nội dung quy định về các trường hợp viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp được miễn thi ngoại ngữ, tin học.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Dự thảo này, viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp sẽ thực hiện 4 bài thi gồm:

  1. Bài thi kiến thức chung;

  2. Bài thi ngoại ngữ;

  3. Bài thi môn tin học;

  4. Bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Trong đó, viên chức sẽ được miễn phần thi ngoại ngữ khi dự thi thăng hạng nếu thuộc các trường hợp sau:

- Viên chức có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và 50 tuổi trở lên đối với nữ tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi thăng hạng;

- Viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

- Viên chức có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự thi;

- Viên chức có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành).

Đối với phần thi tin học, viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp sẽ được miễn thi đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành đào tạo đáp ứng các yêu cầu của chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Lưu ý: Việc tổ chức Thi trắc nghiệm đối với môn ngoại ngữ, tin học và môn kiến thức chung (trường hợp người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng viên chức quyết định hình thức thi trắc nghiệm) được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học. Không tổ chức phúc khảo đối với các bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Xem chi tiết các nội dung của Dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

707