Sẽ xóa đăng ký thường trú nếu vắng mặt 12 tháng không khai báo tạm vắng

Dự thảo lần 2 Luật Cư Trú (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Dự thảo này đề xuất nhiều nội dung mới so với Luật Cư trú 2006. Đơn cử như quy định sắp tới sẽ không còn sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hay đáng chú ý là quy định xóa đăng ký thường trú với người vắng mặt từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo.

xoa dang ky thuong tru

Ảnh minh họa

Theo Dự thảo này, đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú và cập nhật thông tin về nơi thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. Trường hợp công dân vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú nơi thường trú thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Cụ thể, Điểm d Khoản 1 Điều 25 Dự thảo Luật Cư Trú quy định:

Điều 25. Xóa đăng ký thường trú

...

d) Vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú nơi thường trú;

Như vậy, nếu đề xuất này tại Dự thảo được thông qua thì sắp tới công dân nào vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú. Hơn nữa, việc xoá đăng ký thường trú có thể sẽ được thực hiện trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thay vì xoá trên hộ khẩu giấy.

Ngoài đề xuất mới này, Dự thảo Luật Cư Trú còn bổ sung thêm nhiều trường hợp xóa đăng ký thường trú so với quy định tại Luật cư trú 2006. Theo đó, từ ngày Dự thảo này được thông qua và có hiệu lực, ngoài trường hợp nêu trên thì trong các trường hợp sau đây, công dân cũng sẽ bị xóa đăng ký thường trú:

- Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;

- Ra nước ngoài để định cư theo khai báo của công dân hoặc công dân có thời gian xuất cảnh ra nước ngoài từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú nơi thường trú;

- Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Dự thảo này;

- Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam; bị tước, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

- Đã được đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới.

- Người bị phạt tù có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân, tử hình;

- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở là do được thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã hết thời hạn thuê, không được mượn, không được ở nhờ nữa;

- Phương án 1: Người đã bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện khác là chỗ ở dùng để đăng ký thường trú bị xóa đăng ký thường trú sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện đó. Phương án 2: Không quy định.

Bên cạnh đó, Dự thảo này nhấn mạnh, người bị xóa đăng ký thường trú theo quy định tại các điểm b, d, e, g khoản 1 Điều 25 Dự thảo được đăng ký lại nơi thường trú trước đây khi trở lại địa phương sinh sống, nếu nơi thường trú trước đây không còn thì được đăng ký thường trú vào địa chỉ của các thành viên hộ gia đình trước khi bị xóa đăng ký thường trú.

Xem chi tiết các nội dung của Dự thảo TẠI ĐÂY.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

1,166

Văn bản liên quan