Sơ đồ bố trí phòng xử án

Theo Thông tư 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao, phòng xử án được bố trí theo sơ đồ như sau:

 

Phòng xử án giám đốc thẩm, tái thẩm:

Phòng xử án sơ thẩm, phúc thẩm:

  • Phòng xử án hình sự:

  • Phòng xử án hành chính, dân sự, giải quyết việc dân sự, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính:

  • Phòng xử án và giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên:

Xem chi tiết Thông tư 01/2017/TT-TANDTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

8,268

Văn bản liên quan