Tăng trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 với cán bộ cấp xã đã nghỉ việc

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Ảnh minh họa

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 06 năm 2019, cụ thể:

- Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2019 x 1,0719

- Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc như sau:

+ Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là: 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng.

+ Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.047.300 đồng/tháng.

+ Đối với các chức danh còn lại là: 1.768.000 x 1,0719 = 1.895.100 đồng/tháng.

Quy định này áp dụng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981.

Xem thêm tại: Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

- Nguyễn Trinh - 

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

917