Thay đổi thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công

Đây là nội dung đáng chú ý tại Luật Đầu tư công 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

thoi gian giai ngan von ke hoach dau tu cong

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật Đầu tư công 2019 thì:

“1. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước đến hết ngày 31 tháng 01 năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau.”

Nếu như trước đây theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 76 Luật Đầu tư công 2014 thì:

“a) Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước đến hết ngày 31 tháng 12 năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau;”

Như vậy, theo quy định của Luật Đầu tư công 2019 thì thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước sẽ được kéo dài đến hết 31 tháng 01 năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau. So với quy định cũ thì thời gian thực hiện đã được kéo dài thêm 1 tháng.

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư công 2019 cũng quy định rõ thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau. Trong khi đó, quy định cũ tại Luật Đầu tư công 2014 chỉ quy định chung chung là thời gian thực hiện được kéo dài sang năm sau (điểm b Khoản 1 Điều 76 Luật Đầu tư công 2014).

Có thể thấy, so với các quy định tại Luật Đầu tư công 2014 thì Luật này đã có sự thay đổi cũng như quy định chi tiết, cụ thể hơn về các mốc thời gian thực hiện giải ngân vốn kế hoạch đầu tư qua đó hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả trong hoạt động đầu tư công ở nước ta.

Toàn Trung

Gởi câu hỏi

457

Văn bản liên quan