Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học từ ngày 20/10/2020

Khi có nhu cầu chuyển trường cho con, cha mẹ phải thực hiện thủ tục chuyển trường. Sắp tới, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực, theo đó thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học từ ngày 20/10/2020 được hướng dẫn cụ thể như sau:

học sinh tiểu học

Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học từ ngày 20/10/2020 (Ảnh minh họa)

 Đơn xin chuyển trường

Hướng dẫn thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học

Theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học, thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học từ ngày 20/10/2020 như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ cho trường nơi chuyển đến

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Bước 2: Nộp đơn xin chuyển trường cho trường nơi chuyển đi

Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh. Thành phần hồ sơ gồm:

  • Đơn xin chuyển trường của Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 28);

  • Học bạ;

  • Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 28), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định;

  • Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Bước 3: Nộp hồ sơ

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ được nhận từ nhà trường nơi chuyển đi cho nhà trường nơi chuyển đến.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

Thủ tục chuyển trường cho học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước

Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT thì cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT) với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Đồng thời, trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

Trên đây là toàn hộ hướng dẫn chi tiết về thủ tục chuyển trường tiểu học để cha mẹ, phụ huynh của học sinh có thể dễ dàng và nhanh chóng hoàn thành được việc chuyển trường cho con em mình. 

Lê Vy

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan