Tiếp tục giảm lệ phí cấp CCCD đến hết năm 2021

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tiếp tục giảm lệ phí cấp CCCD đến hết năm 2021

Tiếp tục giảm lệ phí cấp CCCD đến hết năm 2021 (Ảnh minh họa)

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân. Xem chi tiết tại bảng dưới đây:

Mức thu lệ phí

Từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Từ ngày 01/01/2022

Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD

15.000 đồng/thẻ CCCD

30.000 đồng/thẻ CCCD

Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu

25.000 đồng/thẻ CCCD

50.000 đồng/thẻ CCCD

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam

35.000 đồng/thẻ CCCD

70.000 đồng/thẻ CCCD

Trước đó, Bộ Tài chính đã có Thông tư 112/2020/TT-BTC giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021).Theo đó, mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC.

Như vậy, lệ phí cấp CCCD tiếp tục được giảm cho đến hết năm 2021 theo Thông tư 47/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

599

Văn bản liên quan