Tin vui cho người dân: Sắp tới sẽ nhập khẩu lợn sống từ các nước vào VN

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Công văn 3529/BNN-VP năm 2020 về nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 27/05/2020.

Sắp tới sẽ nhập khẩu lợn sống từ các nước vào VN

Sắp tới sẽ nhập khẩu lợn sống từ các nước vào VN - Ảnh minh họa

Cụ thể, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn dang diễn biến phức tạp trên thế giới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ổn định giá thịt lợn tại Thông báo 178/TB-KL và xét Công văn 807/TY-HTQT ngày 22/5/2020 của Cục Thú y về việc nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý phương án Cục Thú y phân tích rủi ro nhập khẩu lợn sống dựa trên hồ sơ do các nước xuất khẩu cung cấp.

- Sau khi hoàn thành bước đánh giá hồ sơ, Cục Thú y phối hợp với các doanh nghiệp nhập khẩu liên hệ và tổ chức họp trực tuyến với Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu để trao đổi về những vướng mắc, thu thập các thông tin còn thiếu nhằm hoàn thiện quá trình phân tích rủi ro nhập khẩu, thỏa thuận điều kiện vệ sinh thú y và mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu.

- Các doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch nhập khẩu, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc trong nước và thực hiện cách ly kiểm dịch 30 ngày.

Tại Thông báo 178/TB-VPCP 2020 kết luận Thủ tướng điều hành giá tại cuộc họp quý I nêu rõ: “TTCP yêu cầu, để kiểm soát tốt giá thịt lợn trong thời gian tới, trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc thị trường, quy định của pháp luật, yêu cầu Bộ NNPTNT và BCT thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm đưa giá lợn hơi giảm về mức khoảng 60.000 đồng/kg phấn đấu ngay trong tháng 4, đầu tháng 5 gắn với việc đảm bảo lợi ích hợp lý”.

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, việc kiểm dịch nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam sẽ được thực hiện theo đúng quy định và trình tự hiện hành.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan