Tổng hợp 17 văn bản quan trọng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7

Ngày 14/6/2019, Nghị quyết 84/2019/QH14 về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã được ban hành.

Ảnh minh họa

Theo nội dung Nghị quyết 84, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua 17 văn bản quan trọng sau:

- Thông qua 07 Luật, bao gồm:

     ♦ Luật Giáo dục;

     ♦ Luật Kiến trúc;

     ♦ Luật Quản lý thuế;

     ♦ Luật Đầu tư công;

     ♦ Luật Thi hành án hình sự;

     ♦ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

     ♦ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

- Thông qua 10 Nghị quyết, bao gồm:

     ♦ Nghị quyết 80/2019/QH14 gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể;

     ♦ Nghị quyết 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

     ♦ Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017;

    ♦ Nghị quyết 75/2019/QH14 bổ sung một điều vào Nghị quyết 81/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

     ♦ Nghị quyết 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV;

     ♦ Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

     ♦ Nghị quyết 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020;

    ♦ Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”;

    ♦ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng cho ý kiến về 09 dự luật sau:

     ♦ Luật Chứng khoán (sửa đổi);

     ♦ Luật Thư viện;

     ♦ Luật Lực lượng dự bị động viên;

     ♦ Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi);

     ♦ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

    ♦ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

     ♦ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

     ♦ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước;

     ♦ Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Xem chi tiết các nội dung tại: Nghị quyết 84/2019/QH14 được ban hành ngày 14/6/2019.

- Nguyễn Trinh -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

730